dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Elektrotechnika
Tematyka pracy naukowej:

Niepewność pomiarowa w badaniach EMC. Pomiary emisyjności radioelektrycznej

Wydawnictwo: OWPW

Niepewność jest pojęciem statystyki matematycznej używanym do opisu wyników pomiarów. Podaje się ją za pomocą poziomu i przedziału ufności. Poziom ufności jest prawdopodobieństwem, z jakim wynik pomiaru, rozszerzony o przedział ufności pokrywa prawdziwą wartość mierzonej wielkości. Niepewność pomiarowa wynika z samych przyrządów pomiarowych. Emisyjność radioelektryczna to zdolność urządzenia do emisji elektromagnetycznej w zakresie częstotliwości radiowych. Zakres ten, zgodnie z normami CISPR, obejmuje przedział częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz, przy czym dotychczas zdefiniowano metody pomiarowe emisyjności do 1 GHz.

W pracy zaprezentowano metody pomiarowe emisyjności przewodzonej, promieniowanej przez przewody, oraz i EUT.

Praca rozpoczyna się prezentacją wybranych zagadnień ze statystyki matematycznej oraz zasad konstruowania bilansu niepewności. Po czym następuje opis stratności i tłumienności czwórników parametrami rozproszeniowymi. W dalszej kolejności przedstawione są elementy toru pomiarowego, takie jak miernik zaburzeń, sprzęgacze do pomiaru emisji przewodzonej, cęgi absorbcyjne anteny i ich otoczenie oraz same tory pomiarowe. Dla każdego z tych elementów oraz dla torów pomiarowych przedstawiono analizę niepewności. Ponadto podane są przykłady liczbowe bilansów niepewności.

Materiał prezentowany w pracy jest w dużej części wynikiem prac własnych autora i wykracza znacznie poza zalecenia prezentowane w normach CISPR - precyzuje je i wzbogaca o nowe oryginalne metody obliczeniowe.

Metoda proponowana przez Autora może być wykorzystana w praktyce pomiarowej laboratoriów badawczych, przez inżynierów-projektantów, pracowników naukowych i studentów. Stanowi kanwę do dalszych dyskusji nad niepewnością pomiarów emisyjności radioelektrycznej oraz sformułowaniem nowych zaleceń normatywnych.

 

 

 

Jan Sroka urodził się w Szczercowie w 1952 roku. Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej ukończył w 1974 roku, uzyskując stopień magistra inżyniera w dziedzinie elektrotechniki. Po studiach podjął pracę jako asystent w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W 1982 roku uzyskał stopień doktora, a w 1991 - doktora habilitowanego nauk technicznych. W latach 1991-1994 odbył staż naukowy na Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH-Zurich). Od 1994 roku pracuje w przemyśle szwajcarskim zajmując się kompatybilnością elektromagnetyczną.

Jest członkiem, założycielem Towarzystwa COMPEL. Od 2001 roku jest członkiem, a od 2005 - członkiem seniorem IEEE EMC Society. Jego zainteresowania naukowe obejmują metody komputerowe analizy pól elektromagnetycznych. Prowadzi również prace w zakresie metod badania kompatybilności elektromagnetycznej ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska wyładowań elektrostycznych oraz tworzenia bilansu niepewności pomiarowej w kalibracji aparatury badawczej i weryfikacji stanowisk badawczych EMC.

Mieszkając w Szwajcarii wolny czas poświęca działalności estradowej i społecznej na rzecz Polonii.

 

Rok: 2009
Stron: 164
ISBN: 978-83-7207-837-7
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor