dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 29.00 zł
Tematyka pracy naukowej:

Triggers for the Pierre Auger Observatory, the Current Status and Plans for the Future

J.-P. Koutchouk (red. nauk.)
R.S. Romaniuk (red. nauk.)
Wydawnictwo: OWPW

Vol. III, Editorial Series on Accelerator Science (R.S. Romaniuk, J.-P.Koutchouk - Editors)
 
Key words: data triggering, Pierre Auger experiment, cosmic rays, high energy cosmic rays, GZK cut-off, multichannel redout systems, cosmic ray observatories, muons, photons, synchrotron radiation
 
Abstract:
The Pierre Auger Observatory is a multi-national organization for research on ultra high energy cosmic rays (cosmic accelerators). The Auger-South has been completed in in 2008. The planned Auger-North in Colorado will supplement the latter one and together they will establish the most ever tool for charged particle astronomy to determine the origin and nature of ultra-high energy cosmic rays. The Auger Observatory is a hybrid detector consisting of a Surface Detector (SD) and an atmospheric Fluorescence Detector (FD). The hybrid data set will provide the best evaluation of the primary particle composition. The detectors register extensive Air Showers initiated in the atmosphere by a single cosmic ray particle. The volume consists of the following chapters: Pierre Auger Observatory background; Second level trigger in PAO; First level trigger in PAO; New triggers for PA surface detector; PAO performance and preliminary results; Auger muons and infill for the ground array; Triggers for a detection of radio emission from cosmic ray air showers. 
 
For more information see page eucard-old.web.cern.ch/eucard-old/activities/communication/booklets/
 

Tom III Serii Wydawniczej „Technika Akceleratorowa” 
 

Słowa kluczowe:
trygerowanie danych, eksperyment Pierre Auger, promieniowanie kosmiczne, promieniowanie wysokiej energii, odcięcie GZK, wielokanałowe systemy odczytu, obserwatoria promieni kosmicznych, miony, fotony, promieniowanie synchrotronowe
 
Obserwatorium Pierre Auger jest naukowym przedsięwzięciem międzynarodowym powołanym dla badania promieniowania kosmicznego o ultra-wysokiej energii (tzw. akceleratory kosmiczne). Obserwatorium Południowe zostało zbudowane w Argentynie w 2008 roku. Planowane obserwatorium Północne będzie zbudowane w Kolorado. Wspólnie oba obserwatoria będą stanowić największy teleskop do obserwacji astronomicznych cząstek naładowanych. Obserwatorium jest detektorem hybrydowym, złożonym z urządzenia powierzchniowego i detektora fluorescencji atmosferycznej. Dane hybrydowe pozwalają na najlepszą ocenę składu cząsteczki pierwotnej. Detektory rejestrują silne i rozległe wiązki promieniowana inicjowane w atmosferze przez pojedynczą cząsteczkę promieniowania kosmicznego. Monografia składa się z następujących rozdziałów: Prezentacja obserwatorium Pierre Auger (PAO); Tryger drugiego poziomu w PAO; Tryger pierwszego poziomu w PAO; Nowe trygery dla PAO; Dane techniczne i pierwsze pomiary w PAO; Miony Augera oraz trygery do detekcji emisji radiowej z wiązek promieniowania kosmicznego.  


Więcej informacji na stronie

 

 

Rok: 2009
Stron: 246
ISBN: 978-83-7207-822-3
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor