dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 95.00 zł
Tematyka pracy naukowej:

Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę

Wydawnictwo: Inne wydawnictwa
Wydawnictwo Seidel-Przywecki
 
Pod pojęciem eksploatacji urządzeń i obiektów wodociągowych rozumiemy zbiór uporządkowanych działań technicznych, organizacyjnych, normatywno-prawnych i ekonomicznych podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia ciągłej dostawy wymaganej ilości wody o odpowiedniej jakości. Eksploatacja większości wodociągów w Polsce wydaje sie być nieskomplikowana i w pełni efektywna oraz racjonalna. Jeśli nie osiąga sie zamierzonych efektów, to przyczyn szuka sie głównie w fazie projektowania i wykonawstwa. Nie można oczywiście negować konieczności modernizacji wielu krajowych wodociągów, jak i potrzeby zwiększenia efektywności ich projektowania opartego na badaniach doświadczalnych w skali pilotowej. Należy jednak podkreślić, iż bardziej dokładna identyfikacja, analiza i ocena aktualnej sytuacji eksploatacyjnej na wielu wodociągach wskazuje na istnienie znacznego dystansu miedzy działalnością eksploatacyjna, a aktualna wiedza naukowa i inżynierska w tym zakresie. Przyczyna tego stanu jest luka informacyjna i edukacyjna, spowodowana głównie dotkliwym brakiem odpowiednich książek i poradników, a także szkół zawodowych, kształcących kadry eksploatacyjne według programów edukacyjnych, dostosowanych do aktualnego poziomu wiedzy inżynierskiej w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę. Od początku swego istnienia, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie" podejmuje szereg efektywnych działań, zmierzających do rozwoju w zakresie zarządzania eksploatacja systemów zaopatrzenia w wodę. W tym roku, z okazji odbywającego sie III Kongresu Wodociągów Polskich, przygotowano Poradnik Eksploatatora Systemów Zaopatrzenia w Wodę, który jest tłumaczeniem książki napisanej przez wysokiej klasy niemieckich specjalistów. W książce tej, nie mającej odpowiednika w literaturze polskiej, w sposób zwięzły i jasny ukazano podstawowe problemy eksploatacji wodociągów, wskazując na wieloprzyczynowe uwarunkowania podejmowanych decyzji, jak i wieloaspektowy charakter działalności eksploatacyjnej. Książka ta została napisana dla eksploatatora wodociągów niemieckich, a polscy autorzy dołączyli komentarze.
 
Rok: 2005
Stron: 366
ISBN: 83-919449-5-6
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

fax 22 234-70-60
(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor