dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum
Tematyka pracy naukowej:

Podstawy automatyki

Wydawnictwo: OWPW
W skrypcie omówiono metody opisu własności dynamicznych liniowych układów ciągłych, podstawowe człony dynamiczne, schematy blokowe i stabilność liniowych układów regulacji automatycznej, jakość i korekcję liniowych układów regulacji, liniowe układy impulsowe oraz układy nieliniowe automatycznej regulacji. Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów zawodowych dla pracujących.
Wydanie: 7, 2006
Stron: 316
ISBN: 83-7207-311-2
Spis treści:
Przedmowa
1. Pojęcia podstawowe 
2. Linearyzacja równań opisujących zachowanie się nieliniowego elementu automatycznej regulacji
    2.1. Linearyzacja statyczna
    2.2. Linearyzacja dynamiczna
3. Metody opisu własności dynamicznych liniowych układów ciągłych
    3.1. Transmitancja operatorowa
    3.2. Transmitancja widmowa i charakterystyki częstotliwościowe
    3.3. Charakterystyka impulsowa i charakterystyka skokowa
    3.4. Opis układów w przestrzeni stanu
4. Podstawowe człony dynamiczne
    4.1. Człon bezinercyjny
    4.2. Człon całkujący idealny
    4.3. Człon różniczkujący idealny
    4.4. Człon inercyjny pierwszego rzędu
    4.5. Człon inercyjny drugiego rzędu
    4.6. Człon różniczkujący rzeczywisty
    4.7. Człon całkujący rzeczywisty
    4.8. Człon oscylacyjny
    4.9. Człon opóźniający
    4.10. Człony korekcyjne
    4.11. Cechy charakterystyczne członów dynamicznych
    4.12. Człony minimalnofazowe i nieminimalnofazowe
    4.13. Modele analogowe członów dynamicznych
5. Schematy blokowe liniowych układów regulacji automatycznej
    5.1. Wprowadzenie
    5.2. Budowa schematów blokowych
    5.3. Przykład budowy schematu blokowego na podstawie równań operatorowych
    5.4. Przekształcanie schematów blokowych
    5.5. Przykłady przekształcania schematów blokowych
    5.6. Niektóre związki pomiędzy sygnałami w zamkniętym układzie regulacji
6. Stabilność liniowych układów regulacji automatycznej
    6.1. Ogólne warunki stabilności układów regulacji automatycznej
    6.2. Analityczne kryteria Hurwitza i Routha
    6.3. Kryterium Michajłowa
    6.4. Kryterium Nyquista
    6.5. Kryterium Nyquista oparte na charakterystykach logarytmicznych. Określenie zapasu stabilności
7. Jakość liniowych układów regulacji
    7.1. Dokładność statyczna liniowego układu regulacji
    7.2. Ocena własności dynamicznych układu regulacji
8. Korekcja liniowych układów regulacji
    8.1. Istota i cel korekcji
    8.2. Metody korekcji
    8.3. Człony korekcji szeregowej i ich wykorzystanie przy korekcji
    8.4. Dobór parametrów członu korekcyjnego opóźniającego fazę
    8.5. Dobór parametrów członu korekcyjnego przyspieszającego fazę
    8.6. Dobór parametrów członu korekcyjnego opóźniająco-przyspieszającego fazę
    8.7. Regulatory i ich typy
    8.8. Wybór typu regulatora i jego nastaw
9. Liniowe układy impulsowe
    9.1. Wprowadzenie
    9.2. Proces próbkowania
    9.3. Przekształcenie Z
    9.4. Transmitancja impulsowa
    9.5. Rola elementu podtrzymującego
    9.6. Stabilność liniowych układów impulsowych
10. Układy nieliniowe automatycznej regulacji
    10.1. Zasady przekształcania schematów blokowych
    10.2. Operatorowa metoda kolejnych przybliżeń
    10.3. Metoda funkcji opisującej
    10.4. Metoda portretów fazowych
    10.5. Metody Lapunowa badania stabilności nieliniowego układu
    10.6. Metoda Popowa badania stabilności nieliniowego układu
    10.7. Uogólnione twierdzenie Nyquista
    10.8. Układy regulacji ekstremalnej
Bibliografia
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor