dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 26.00 zł
Tematyka pracy naukowej:

Ćwiczenia z gleboznawstwa i ochrony gruntów

Wydawnictwo: OWPW
Najwięcej uwagi poświęcono tematom dla geodetów najważniejszym, a mianowicie rozpoznawaniu gleb w terenie, ocenie jakości i przydatności rolniczej gleby, sporządzaniu map glebowych i interpretacji tych map dla potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.
Wydanie: 6, 2015
Stron: 134
ISBN: 978-83-7207-676-2
Spis treści:
Wstęp
Wiadomości ogólne o metodach badań gleboznawczych
1. Podział materiału glebowego na frakcje i grupy mechaniczne
   1.1. Wiadomości wstępne
    1.2. Podział materiału glebowego na frakcje mechaniczne
    1.3. Właściwości poszczególnych frakcji mechanicznych
    1.4. Podział materiału glebowego na grupy mechaniczne
2. Makroskopowe oznaczanie grup mechanicznych
3. Oznaczanie składu granulometrycznego gleb metodą sitową i areometryczną, krzywe uziarnienia, interpretacja składu granulometrycznego
    3.1. Metody oznaczania składu granulometrycznego gleby
    3.2. Wykonanie analizy składu granulometrycznego metodą areometryczną Casagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego
4. Makroskopowe oznaczanie skał macierzystych gleb
    4.1. Zapoznanie się z wyglądem i właściwościami najważniejszych skał glebotwórczych
    4.2. Rozmieszczenie skał glebotwórczych na obszarze Polski
5. Oznaczanie wilgotności gleby
    5.1. Metody polowe
    5.2. Metody laboratoryjne
6. Oznaczanie węglanu wapnia w glebie
7. Oznaczanie odczynu gleby (pH)
    7.1. Metody oznaczanie pH gleby
8. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej
    8.1. Rodzaje kwasowości
    8.2. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej metodą Kappena
9. Oznaczanie sumy kationów zasadowych
    9.1. Oznaczanie sumy kationów wymiennych o charakterze zasadowym metodą Kappena
10. Określenie pojemności sorpcyjnej gleb oraz stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi
11. Opisy profili glebowych
    11.1. Przykładowy opis profilu rędziny
    11.2. Opisy gleb bielicoziemnych i gleb płowych
    11.3. Opisy gleb czarnoziemnych
    11.4. Opisy gleb brunatnych
12. Opracowanie mapy klasyfikacyjnej i mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000
    12.1. Ustalenie definicji gleby, klasy bonitacyjnej i kompleksu przydatności rolniczej na podstawie uproszczonego opisu profilu gleby
    12.2. Wykreślenie mapy klasyfikacyjnej
    12.3. Wykreślenie mapy glebowo-rolniczej
13. Interpretacja mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 z punktu widzenia ochrony gruntów i przydatności terenu dla budownictwa
    13.1. Analiza terenu z punktu widzenia przydatności dla budownictwa
    13.2. Analiza terenu z punktu widzenia ochrony gruntów rolnych i leśnych
14. Interpretacja mapy gleb Polski z punktu widzenia przydatności rolniczej gleb i wydzielania regionów intensywnego rozwoju rolnictwa
Bibliografia
Uzupełnienia do wydania II
Uzupełnienia do wydania III
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor