dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum
Tematyka pracy naukowej:

Niezawodność sieci geodezyjnych

Wydawnictwo: OWPW
Skrypt podaje wiadomości z zakresu podstaw teoretycznych niezawodności sieci oraz metod wykrywania błędów grubych w wynikach obserwacji. Całość rozważań dotyczy liniowych (bądź zlinearyzowanych) modeli wyrównawczych o parametrach estymowanych według metody najmniejszych kwadratów. Skrypt może być przydatny zarówno studiującym aktualnie geodezję, jak też uprawiającym ten zawód od szeregu lat, ale odczuwającym potrzebę poszerzenia swej wiedzy fachowej.
Wydanie: 1 z erratą, 2004
Stron: 146
ISBN: 83-7207-357-0
Spis treści:
Przedmowa
1. Podstawy teoretyczne i algorytmy robocze
   1.1. Wprowadzenie
    1.2. Geneza pojęcia niezawodność w relacji do pojęcia dokładność
    1.3. Niezawodność w szerszym i węższym sensie
    1.4. Uściślenie pojęcia niezawodność sieci
    1.5. Relacja zaburzenie/odpowiedź w modelu liniowym
    1.6. Miary niezawodności dla układów z obserwacjami nieskorelowanymi (pojedynczy błąd gruby)
    1.7. Kryterium niezawodności wewnętrznej dla układów z obserwacjami nieskorelowanymi
    1.8. Miary niezawodności wewnętrznej dla układów z obserwacjami skorelowanymi (pojedynczy błąd gruby)
    1.9. Uwagi na temat możliwości przyspieszenia diagnostyki błędów grubych
    1.10. Algorytmy obliczania miar niezawodności wewnętrznej
    1.11. Algorytmy wyznaczania rzędów koegzystencji obserwacji nieskorelowanych
Dodatek
A. Macierz niezawodności w liniowym modelu wyrównawczym z warunkami na niewiadome
B. Własności operatora rzutu ortogonalnego
C. Rzędy koegzystencji obserwacji w sieci
    C.1. Definicje i oznaczenia
    C.2. Metody wyznaczania rzędów koegzystencji obserwacji
    C.3. Rzędy koegzystencji obserwacji a związki między obserwacjami po wyrównaniu
2. Diagnostyka błędów grubych w obserwacjach
    2.1. Wprowadzenie
    2.2. Problem wykrywalności zaburzeń w obserwacjach
    2.3. Przegląd wybranych metod wykrywania błędów grubych w obserwacjach
    2.4. Analiza porównawcza skuteczności metod na przykładach liczbowych
    2.5. Podsumowanie
Uzupełnienia
    U.1. Metoda najmniejszych kwadratów jako narzędzie współczesnej geodezji
    U.2. Teoria niezawodności sieci jako podbudowa pojęciowa metodyki projektowania pomiarów inżynieryjnych
Literatura
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor