dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 5.00 zł
Tematyka pracy naukowej:

Pomoce komputerowe w rysunku technicznym. DesignCAD, AutoCAD, Grapher

Wydawnictwo: OWPW
Tych kilka ćwiczeń nie pozwoli na nauczenie przyszłego inżyniera biegłego stosowania techniki komputerowej przy wykonywaniu rysunków, ale wystarczy, by stykając się z nią w swojej przyszłej pracy zawodowej orientował się w jej stosowaniu.
Rok: 1996
Stron: 132
ISBN: 83-86569-11-5
Spis treści:
Przedmowa
A. WPROWADZENIE
1. O komputerze
   1.1. Przed uruchomieniem komputera
    1.2. Jak uruchomić komputer
    1.3. O systemie operacyjnym i nakładkach
    1.4. Uruchomienie innych programów
    1.5. "Zawieszenie" komputera
2. O komputeryzacji rysunku
    2.1. Zalety komputeryzacji
    2.2. Wady komputeryzacji
    2.3. Programy rysunkowe
B. DESIGNCAD
1. Wykonanie prostych rysunków
    1.1. DESIGNCAD a PRODESIGN
    1.2. Polecenia
    1.3. Wygląd ekranu
    1.4. Kreślenie linii prostej i linii łamanej
    1.5. Polecenia z klawiatury
2. Rysowanie figur
    2.1. Kreślenie krzywych
    2.2. Strzałki i wielokąty
3. Linie i formaty
    3.1. Linie
    3.2. Formaty
4. Zaokrąglenia, kreskowanie i wymiarowanie
    4.1. Zaokrąglenia i ścięcia
    4.2. Kreskowanie przekroju
    4.3. Wymiarowanie
    4.4. Podsumowanie
5. Korzystanie z menu
    5.1. Menu rozwijalne
    5.2. Menu DRAW
    5.3. Menu ARC
    5.4. Menu CIRCLES
    5.5. Menu TEXT
    5.6. Menu DIMENSION
    5.7. Menu POINTS
    5.8. Menu DISPLAY
    5.9. Menu EDIT
    5.10. Menu MOVE/COPY
    5.11. Menu SELECT
    5.12. Menu FILES
    5.13. Menu GROUP
    5.14. Menu INFO
6. Strojenie programu
    6.1. Setup2D
    6.2. Menu OPTION
    6.3. Menu MENU
    6.4. Menu CURSOR
7. Zapis rysunku
    7.1. Zapis rysunku na dysk
    7.2. Uruchomienie drukarki
    7.3. Wydruk
    7.4. Podsumowanie
8. Warstwy, sekcje, grupy, symbole
    8.1. Co to są warstwy?
    8.2. Polecenia LAYER
    8.3. Sekcja
    8.4. Grupa
    8.5. Symbole
9. Polecenia MACRO
    9.1. Makrodefinicja
    9.2. Polecenia
10. Wykaz poleceń
    10.1. Wydawanie poleceń
    10.2. Wykaz ważniejszych poleceń jednoliterowych
    10.3. Wykaz ważniejszych poleceń z menu
C. AUTOCAD
1. Wstęp
2. Początek pracy
    2.1. Uruchomienie
    2.2. Wstępne ćwiczenie
    2.3. Przegląd rysunków
3. Prosty rysunek
    3.1. Początek rysunku
    3.2. Wygląd ekranu
    3.3. Ruch kursora
    3.4. Kreślenie linii prostych
    3.5. Wymazywanie
4. Menu
    4.1. Rodzaje menu
    4.2. Menu ekranowe
    4.3. Menu rozwijalne
5. Menu rozwijalne DRAW
    5.1. Spis poleceń
    5.2. Polecenie LINE
    5.3. Polecenie ARC
    5.4. Polecenie CIRCLE
    5.5. Polecenie POLYLINE
    5.6. Polecenie DTEXT
    5.7. Polecenie HATCH
6. Menu rozwijalne TOOLS
    6.1. Opcje
    6.2. OSNAP i HELP
    6.3. CENter
    6.4. ENDpoint
    6.5. INSert
    6.6. INTersection
    6.7. MIDpoint
    6.8. NEArest
    6.9. NODe
    6.10. PERpendicular
    6.11. QUAdrant
    6.12. QUICK
    6.13. TANgent
    6.14. NONe
    6.15. Pozostałe opcje
7. Menu rozwijalne MODIFY
    7.1. Polecenia
    7.2. Polecenie ERASE
    7.3. SELECT
    7.4. Polecenie MOVE
    7.5. Polecenie COPY
    7.6. Polecenie PROPERTIES
    7.7. Polecenie BREAK
    7.8. Polecenie FILLET
    7.9. Polecenie MIRROR
    7.10. Polecenie TRIM
    7.11. Polecenie EXTEND
    7.12. Polecenie STRETCH
    7.13. Polecenie EDIT POLYLINE (PEDIT)
8. Menu rozwijalne DISPLAY
    8.1. Polecenia
    8.2. Polecenie ZOOM WINDOW
    8.3. Polecenie ZOOM PREVIOUS i ZOOM ALL
    8.4. Polecenie ZOOM DYNAMIC
    8.5. Polecenie PAN
9. Wymiarowanie
    9.1. Menu ekranowe DIM
    9.2. Opcja LINEAR
    9.3. Inne opcje
10. Menu rozwijalne FILE
    10.1. Polecenia
    10.2. Polecenie PRINT
    10.3. Polecenie PLOT
    10.4. Uwagi
11. Wielolinia
    11.1. Polecenie POLYLINE (PLINE)
    11.2. Polecenie FILL
    11.3. Polecenie EDIT POLYLINE (PEDIT)
12. Polecenia menu ekranowego DRAW
    12.1. Wykaz poleceń
    12.2. Polecenie DONUT
    12.3. Polecenie ELLIPSE
    12.4. Polecenie OFFSET
    12.5. Polecenie POINT
    12.6. Polecenie POLYGON
    12.7. Polecenie SHAPE
    12.8. Polecenie SKETCH
    12.9. Polecenie SOLID
    12.10. Polecenie TEXT
    12.11. Polecenie TRACE
13. Bloki
    13.1. Blok
    13.2. Wykaz poleceń
    13.3. Polecenie BLOCK
    13.4. Polecenie INSERT
    13.5. Polecenie MINSERT
    13.6. Polecenie WBLOCK i BASE
    13.7. Jeszcze raz INSERT i MINSERT
    13.8. Polecenie EXPLODE
    13.9. Atrybuty
14. Menu ekranowe DISPLAY
    14.1. Polecenia
    14.2. Polecenie PAN
    14.3. Polecenie REDRAW
    14.4. Polecenie VIEWRES
15. Menu ekranowe EDIT
    15.1. Polecenia
    15.2. Polecenie ARRAY
    15.3. Polecenie CHAMFER
    15.4. Polecenia CHANGE i CHPROP
    15.5. Polecenia DIVIDE i MEASURE
    15.6. Polecenie ROTATE
    15.7. Polecenie SCALE
    15.8. Polecenie SELECT
16. Warstwy
    16.1. Co to jest warstwa?
    16.2. Polecenie LAYER
Dodatki
    a. Konfiguracja zestawu
    b. SETUP
    c. UNITS
    d. SETVAR
    e. Rysunek techniczny
D. GRAPHER
1. Opis programu GRAPHER
2. Uruchomienie, obsługa, konfiguracja
    2.1. Uruchomienie
    2.2. Obsługa
    2.3. Konfiguracja
3. Budowa wykresu
    3.1. Dane
    3.2. Punkty i linie
4. Osie, siatka, teksty
    4.1. Osie
    4.2. Siatka i linie dzielące
    4.3. Teksty
5. Wydruk
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor