dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum
Tematyka pracy naukowej:

Korozja materiałów

Wydawnictwo: OWPW
Skrypt dotyczy korozji metali oraz innych tworzyw konstrukcyjnych. Omówiono w nim przyczyny powstawania korozji, mechanizmy nią rządzące i sposoby jej przeciwdziałania oraz sposoby ochrony przed nią. Opisano podstawowe zagadnienia z dziedziny elektrochemii, potrzebne do zrozumienia mechanizmu i kinetyki procesów towarzyszących korozji.
Rok: 2006
Stron: 292
ISBN: 83-7207-582-4
Spis treści:
Przedmowa
Zestawienie stosowanych symboli
1.WSTĘP
  1.1.Definicje i klasyfikacja zjawisk korozyjnych
   1.2.Straty wywołane zniszczeniami korozyjnymi
2.ELEKTROCHEMICZNE ASPEKTY PROCESÓW KOROZYJNYCH
   2.1.Uwagi ogólne
   2.2.Wprowadzenie
   2.3.Rodzaje elektrod (półogniw)
   2.4.Polaryzacja elektrod
   2.5.Elektrody mieszane (zwarte ogniwa korozyjne)
   2.6.Ogniwa stężeniowe
3.TERMODYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW KOROZYJNYCH
   3.1.Uwagi ogólne
   3.2.Wykresy Pourbaix
   3.3.Interpretacja wykresów
4.STAN PASYWNY METALI
5.TYPY KOROZJI
   5.1.Korozja galwaniczna
   5.2.Korozja równomierna
   5.3.Korozja szczelinowa
   5.4.Korozja wżerowa
   5.5.Korozja międzykrystaliczna
   5.6.Korozja selektywna
   5.7.Korozja naprężeniowa
   5.8.Korozja zmęczeniowa
   5.9.Korozja wodorowa
   5.10. Specyficzne aspekty korozji w poruszającym się środowisku korozyjnym
6.KOROZJA MIKROBIOLOGICZNA METALI
   6.1.Uwagi ogólne
   6.2.Biofilm i jego rola w korozji mikrobiologicznej
   6.3.Główne rodzaje bakterii odpowiedzialnych za korozję metali
   6.4.Metody zapobiegania korozji mikrobiologicznej
7.KOROZJA CHEMICZNA
   7.1.Uwagi ogólne
   7.2.Mechanizm utleniania metali w wysokich temperaturach
   7.3.Utlenianie żelaza w podwyższonych temperaturach
   7.4.Rodzaje procesów korozji wysokotemperaturowej
   7.5.Korozja metali w środowisku organicznym
8.KOROZJA W CIEKŁYCH METALACH
9.METAL A ŚRODOWISKO
   9.1.Wpływ stężenia utleniacza na szybkość korozji metali
   9.2.Wpływ ruchu środowiska na szybkość korozji metali
   9.3.Wpływ temperatury na szybkość korozji metali
   9.4.Wpływ pH na szybkość korozji metali
   9.5.Wpływ jonów agresywnych na szybkość korozji metali
10. ODPORNOŚĆ KOROZYJNA WYBRANYCH TWORZYW METALICZNYCH
   10.1. Uwagi ogólne
   10.2. Żelazo i stale niskostopowe
   10.3. Stale odporne na korozję
   10.4. Miedź i jej stopy
   10.5. Glin i jego stopy
   10.6. Tytan i jego stopy
   10.7. Nikiel i jego stopy
   10.8. Cynk i jego stopy
11. METODY OCHRONY METALI PRZED KOROZJĄ
   11.1. Stosowanie materiałów o większej odporności na korozję
   11.2. Modyfikacja środowiska
   11.3. Powłoki ochronne
   11.4. Ochrona elektrochemiczna
   11.5. Wpływ projektowania konstrukcji na jej odporność korozyjną
12. KOROZJA TWORZYW SZTUCZNYCH
13. KOROZJA CERAMIKI
   13.1. Korozja betonów
   13.2. Korozja ceramiki przemysłowej
14. METODY BADAŃ KOROZYJNYCH
   14.1. Sposoby badania zniszczonych elementów
   14.2. Badania laboratoryjne
   14.3. Badania nieniszczące
   14.4. Metody badań szybkości korozji stosowane w praktyce przemysłowej
15. ZESTAWIENIE SKŁADÓW CHEMICZNYCH MATERIAŁÓW, KTÓRYCH SYMBOLI LUB NAZW UŻYWANO W TEKŚCIE
16. ZADANIA DO ROZWIĄZANIA
LITERATURA
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor