dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum
Tematyka pracy naukowej:

Inżynieria materiałowa. Geneza, istota, perspektywy

Wydawnictwo: OWPW
Książka może być potraktowana jako ogólne wprowadzenie do studiów technicznych, a w szczególności, jako wprowadzenie do inżynierii materiałowej - tego kierunku, który wyznaczać będzie postęp techniczny w XXI w. Autorzy piszą o genezie nauki o materiałach, jej istocie i szczególnej roli w rozwoju ludzkiej cywilizacji oraz perspektywach na przyszłość. Zwracają również uwagę na środowiskowe zagrożenia niekontrolowanego rozwoju przemysłu, na ograniczenia zasobów energii i materiałów, wskazując na konieczność poszanowania Przyrody i uczenia się od niej.
 
Książka adresowana jest bezpośrednio do studentów pierwszych lat wydziałów inżynierii materiałowej, mogą z niej także skorzystać studenci innych wydziałów politechnicznych, studenci fizyki, i licealiści zastanawiający się nad wyborem kierunku studiów.
Rok: 2003
Stron: 252
ISBN: 83-7207-406-2
Spis treści:
PRZEDMOWA
WPROWADZENIE
1. NATURA STUDIÓW WYŻSZYCH
2. WIEDZA NAUKOWA I SZTUKA INŻYNIERSKA
   2.1. Korzenie nowożytnej nauki
    2.2. Metoda naukowa
    2.3. Sztuka inżynierska
3. MATERIAŁY I CYWILIZACJE
4. MATERIAŁY I GOSPODARKA
5. MATERIAŁY I TECHNIKA 6. MATERIAŁY A ŚRODOWISKO
    6.1. Materiały a globalny bilans energetyczny
    6.2. Problemy odpadów produkcyjnych, energochłonności wytwarzania materiałów i recyklingu
    6.3. Biomimetyka — zielony klucz do stabilnej przyszłości
7. STRUKTURA MATERIAŁÓW
    7.1. Faza
    7.2. Mikrostruktura
    7.3. Badania struktury materiałów
8. KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW
    8.1. Klasyfikacja oparta na sposobie uporządkowania atomów
    8.2. Klasyfikacja oparta na naturze wiązań międzyatomowych
    8.3. Klasyfikacja oparta na użytkowych funkcjach materiałów
9. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
    9.1. Właściwości zależne od budowy fazowej
    9.2. Właściwości zależne od mikrostruktury
    9.3. Zależność właściwości od czynników zewnętrznych i ograniczenia klasycznego opisu
10. PROJEKTOWANIE MATERIAŁÓW
    10.1. Zadania inżynierii materiałowej
    10.2. Metoda inżynierii materiałowej
11. GENEZA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
    11.1. Metaloznawstwo i inżynieria materiałowa
    11.2. Nauka o materiałach w Polsce i na Politechnice Warszawskiej
12. PRZYSZŁOŚĆ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
    12.1. Nanotechnologie i nanomateriały
    12.2. Materiały a problemy energetyczne
    12.3. Biomimetyczne perspektywy inżynierii materiałowej
BIBLIOGRAFIA
SŁOWNICZEK STU KLUCZOWYCH TERMINÓW
INDEKS
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor