dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 75.00 zł
Tematyka pracy naukowej:

Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych

Wydawnictwo: Inne wydawnictwa
Wydawnictwo Archi-Plus
 
Ideą przewodnią tej książki jest przedstawienie poprawnego sposobu projektowania.
Tematem opracowania jest zatem wpływ rozwiązań projektowych z zakresu budownictwa ogólnego na formę i wyraz architektoniczny budynku.
 
Książka „Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych” jest podręcznikiem przedstawiającym jak zmiana technologii budowy i zastosowanych materiałów zmienia architekturę budynku.
 
Możliwości różnicowania formy i wyrazu architektonicznego poprzez odpowiedni dobór rozwiązań budowlanych przedstawiono na modelowym przykładzie budynku mieszkalnego, który, mimo wspólnej koncepcji i układu funkcjonalnego, może być zmieniany pod względem charakteru architektury w wiele odmiennych wariantów projektu.
 
Poszczególne warianty projektu dobrano i opracowano w taki sposób, aby przedstawić spektrum najważniejszych i powszechnie stosowanych technologii i materiałów budowlanych z jednoczesnym przeglądem form architektonicznych wynikających z ich zastosowania.
 
Każda z prezentowanych technologii ma charakterystyczne dla siebie sposoby rozwiązania detali przyziemia, ścian zewnętrznych, styku z przekryciem budynku. Są to standardy wypracowane przez lata — niezawodne, bezbłędne i zalecane do stosowania.
 
Te standardowe detale chronią budynek przed wieloma czynnikami zewnętrznymi w najlepszy sposób typowy dla danej technologii — inaczej w budynku szkieletowym, inaczej w murowanym o ścianach jednorodnych a jeszcze inaczej w budynku o ścianach szczelinowych itd.
 
Odejście od tych wypracowanych standardów naraża na utratę kontroli nad wszystkimi aspektami poprawnego rozwiązania (kontrola przepływu powietrza, kontrola nad wodą opadową, przenikaniem pary wodnej itp.).
 
Analizowane w pracy rozwiązania budowlane dotyczą następujących części budynku i styków pomiędzy nimi: fundamentów i strefy przyziemia budynku; ścian zewnętrznych, stropów oraz otworów na stolarkę; przekrycia budynku — dachów stromych lub stropodachów.
 
Dla wyżej wymienionych części budynku przedstawione są alternatywne rozwiązania budowlane, które pozwalają na kształtowanie i modyfikowanie formy i wyrazu architektonicznego, zarówno w skali całego budynku jak i w skali detalu.
 
Na formę poszczególnych elementów budynku, a w efekcie i na architekturę całego budynku, duży wpływ ma oddziaływanie czynników zewnętrznych jak wahania temperatury, deszcz, śnieg, wiatr, dźwięki, wibracje, zanieczyszczenie powietrza itd.
 
Rozwiązania budowlane chronią przed czynnikami zewnętrznymi a wybór konkretnej technologii na każdym z etapów budowy determinuje wyraz architektoniczny w ostatecznym wyglądzie budynku. Jednocześnie wszystko podporządkowane jest ściśle nadrzędnemu względowi — zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim składowym częściom budynku od przyziemia poprzez ściany zewnętrzne a kończąc na przekryciu dachowym.
 
Poprawne, prawidłowo zaprojektowane rozwiązania budowlane, konstrukcyjne i materiałowe — narzucając cały szereg ograniczeń architektonicznych — pozwalają zapobiec powstawaniu szkód budowlanych i niwelują ryzyko wad i usterek poszczególnych elementów budynku.
 
Najważniejsze jednak jest to, że różne rozwiązania budowlane mogą równie dobrze spełniać te same funkcje ochrony budynku w zupełnie różny sposób, co uświadamia, jak wielka jest rola umiejętnego doboru rozwiązań i materiałów budowlanych w procesie kształtowania budynku.
 
Część książki omawiającą dostępne technologie i materiały podzielono na trzy grupy dotyczące: przyziemia, ścian zewnętrznych i przekrycia budynku, czyli podstawowej triady architektonicznej.
 
W każdej grupie przedstawiono 9 opatrzonych numerami odmiennych rozwiązań projektowych, przedstawionych szczegółowo w konkretnych technologiach z odpowiednio do nich dobranym zestawem materiałów budowlanych.
 
Opatrzone odpowiednim numerem rozwiązanie przyziemia łączy się z opatrzonym tym samym numerem rozwiązaniem ścian zewnętrznych oraz rozwiązaniem dachu, tworząc komplet detali dotyczących danej technologii.
 
Dla wykazania jak duży wpływ mają rozwiązania budowlane na kształt i wyraz architektoniczny całego budynku owych dziewięć rozwiązań przykładowych detali budowlanych zastosowano do wspólnego projektu modelowego domu mieszkalnego. Efekt końcowy to dziewięć zupełnie różnych zewnętrznie budynków powstałych na bazie tego samego projektu: Budynek o drewnianej konstrukcji szkieletowej; Budynek o drewnianej konstrukcji szkieletowo-ryglowej; Budynek o drewnianej konstrukcji wieńcowej z ociepleniem od strony wnętrza; Budynek murowany ocieplony metodą lekką-mokrą ze stropami drewnianymi; Budynek murowany o ścianach dwuwarstwowych ocieplonych metodą lekką-mokrą; Budynek murowany o ścianach trójwarstwowych z klinkierową ścianą osłonową; Budynek o ścianach jednorodnych z ceramiki poryzowanej; Budynek o ścianach jednorodnych z betonu komórkowego; Budynek o ścianach dwuwarstwowych z elewacją wentylowaną z cegły elewacyjnej.
 
Ilość przykładowych rozwiązań umożliwia zarówno wybór jednego z nich bez wprowadzania istotnych zmian jak i tworzenie nowych na podobnej zasadzie.
 
Ostatnia część książki to zestawienie materiałów budowlanych i technologii, zastosowanych w poszczególnych projektach, które powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i które trudno omówić na zasadach ogólnych. W zestawieniu tym zaprezentowane są więc rozwiązania systemowe i produkty z konkretnymi nazwami handlowymi. Zestawienie to pokazuje, że współczesne budownictwo jest w dużej części sztuką odpowiedniego dobierania gotowych rozwiązań systemowych ze standardowymi i narzuconymi przez producenta rozwiązaniami detali.
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor