dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum
Tematyka pracy naukowej:

Laboratorium podstaw chemii

Wydawnictwo: OWPW

Skrypt zawiera wybrane zagadnienia z opublikowanych w Oficynie Wydawniczej PW dwóch skryptów tychże autorów: "Laboratorium podstaw chemii analitycznej" i "Laboratorium fizykochemicznych podstaw procesów w inżynierii środowiska". Wybór zagadnień związany jest z programem w zakresie chemii podstawowej na kierunku studiów Inżynieria Środowiska i kierunku Ochrona Środowiska.
 
W skrypcie zawarte są podstawy teoretyczne i opis ćwiczeń praktycznych z zakresu analizy chemicznej oraz zagadnień mających bezpośredni związek ze zjawiskami i procesami występującymi w ochronie środowiska.

Rok: 2006
Stron: 164
ISBN: 83-7207-619-7
Spis treści:

Przedmowa
Zasady pracy w laboratorium chemicznym
1.TEORETYCZNE PODSTAWY ANALIZY CHEMICZNEJ
   1.1.Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów
    1.2.Utlenianie i redukcja
2.JAKOŚCIOWA ANALIZA NIEORGANICZNA
    2.1.Przedmiot chemii analitycznej. Cel i metody analizy jakościowej
    2.2.Podział kationów na grupy analityczne
    2.3.Reakcje charakterystyczne wybranych kationów I grupy
    2.4.Reakcje charakterystyczne wybranych kationów II grupy
    2.5.Reakcje charakterystyczne wybranych kationów III grupy
    2.6.Reakcje charakterystyczne wybranego kationu IV grupy
    2.7.Reakcje charakterystyczne wybranych kationów V grupy
    2.8.Analiza wybranych anionów
3.ILOŚCIOWA ANALIZA NIEORGANICZNA
    3.1.Analiza wagowa
    3.2.Analiza objętościowa (miareczkowa)
    3.3.Kolorymetria
    3.4.Analiza gazowa
4.ADSORPCJA
    4.1.Adsorpcja na granicy faz ciało stałe-gaz
    4.2.Adsorpcja na granicy faz ciało stałe-roztwór
5.WYMIANA JONOWA
6.KOLOIDY
    6.1.Koagulacja koloidów liofobowych
    6.2.Oddziaływanie koloidów liofobowych i liofilowych
Zadania
Literatura

Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor