dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Tematyka pracy naukowej:

Ćwiczenia laboratoryjne z biologii sanitarnej. Cz. I

Wydawnictwo: OWPW
Przedstawiony układ doświadczeń niniejszego skryptu dotyczy podstaw morfologii, fizjologii i systematyki organizmów występujących w wodzie, glebie i powietrzu, a także uwzględnia ich rolę jako wskaźników stopnia zanieczyszczenia ww. środowisk. Część I obejmuje analizę mikrobiologiczną wody, gleby i powietrza dla celów sanitarnych oraz analizę biologiczną wody ze szczególnym uwzględnieniem systemu saprobów. Część II dotyczy metod biologicznych unieszkodliwiania ścieków i odpadów, zapobiegania eutrofizacji wód powierzchniowych, jak również badań, służących ocenie pracy wodnych instalacji przemysłowych oraz urządzeń do uzdatniania wody.
Wydanie: 6, 2006
Stron: 270
ISBN: 83-86569-29-8
Spis treści:
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MORFOLOGII ORAZ FIZJOLOGII ROŚLIN I ZWIERZĄT
Temat 1.1. Badanie właściwości morfologicznych, hodowlanych i fizjologicznych bakterii oraz ich identyfikacja
Temat 1.2. Badanie wybranych grup fizjologicznych bakterii
Temat 1.3. Badanie cech morfologicznych podstawowych klas grzybów wodnych
Temat 1.4. Badania nad rozkładem związków organicznych przez grzyby
Temat 1.5. Badanie morfologii glonów i wybranych roślin naczyniowych
Temat 1.6. Badanie procesów fizjologicznych roślin wodnych
Temat 1.7. Badanie morfologii wybranych grup zwierząt wodnych
Temat 1.8. Badanie wzajemnego oddziaływania organizmów wodnych
ROZDZIAŁ 2. BADANIA BIOLOGICZNE ZBIORNIKÓW WODNYCH
Temat 2.9. Badanie zbiorowisk organizmów w zbiornikach wodnych
Temat 2.10. Analiza stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych na podstawie systemu saprobów
Temat 2.11. Badanie przebiegu procesu samooczyszczania wód powierzchniowych
ROZDZIAŁ 3. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY, GLEBY I POWIETRZA DLA CELÓW SANITARNYCH
Temat 3.12. Analiza bakteriologiczna wody dla celów sanitarnych
Temat 3.13. Analiza bakteriologiczna gleby dla celów sanitarnych
Temat 3.14. Analiza mikrobiologiczna powietrza dla celów sanitarnych
Podstawowe podręczniki
Literatura
Klucze do oznaczania roślin i zwierząt
Normy
ZAŁĄCZNIK 1 - PRZYRZĄDY OPTYCZNE STOSOWANE W BADANIACH BIOLOGICZNYCH
ZAŁĄCZNIK 2 - METODY BADAŃ BIOLOGICZNYCH
ZAŁĄCZNIK 3 - PODŁOŻA MIKROBIOL.OGICZNE
ZAŁĄCZNIK 4 - ODCZYNNIKI, BARWNIKI, ZAPRAWY
ZAŁĄCZNIK 5 - ATLAS ORGANIZMÓW
ZAŁĄCZNIK 6 - WYKAZ ORGANIZMÓW - WSKAŹNIKÓW SAPROBOWOŚCI
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor