dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 15.00 zł
Tematyka pracy naukowej:

Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego

Wydawnictwo: OWPW
W kolejnych rozdziałach jest mowa o: podstawach budowy materii, stanach skupienia materii, roztworach, rodzajach substancji chemicznych, podstawach hydrochemii, aerochemii, geochemii.
Wydanie: 2, 2000
Stron: 216
ISBN: 83-85912-43-6
Spis treści:
1. WSTĘP
2. PODSTAWY BUDOWY MATERII
   2.1. Teoria pierwiastków
    2.2. Teoria atomistyczna
    2.3. Cząstki elementarne
    2.4. Budowa atomu
    2.5. Jonizacja atomów
    2.6. Budowa cząsteczek - wiązania chemiczne
3. STANY SKUPIENIA MATERII
    3.1. Stan gazowy
    3.2. Charakterystyka stanu ciekłego
    3.3. Stan stały skupienia materii
    3.4. Stan koloidalny
4. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ROZTWORACH
    4.1. Rodzaje roztworów. Rozpuszczalność
    4.2. Dyfuzja, osmoza i dializa
    4.3. Dysocjacja elektrolityczna
    4.4. Dysocjacja elektrolityczna wody. Iloczyn jonowy wody
    4.5. Wykładnik wodorowy pH
    4.6. Stężenie jonów wodorowych i pH dla niektórych roztworów kwasów, zasad i soli
    4.7. Hydroliza
    4.8. Roztwory buforowe
    4.9. Wskaźniki pH
    4.10. Oznaczenie pH
    4.11. Osady w analizie chemicznej
    4.12. Podstawowe wiadomości o procesach redukcyjno-oksydacyjnych
5. RODZAJE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
    5.1. Klasyfikacja substancji i układów
    5.2. Związki chemiczne i ich nomenklatura
    5.3. Pierwiastki i związki amfoteryczne
    5.4. Związki kompleksowe
6. PODSTAWY HYDROCHEMII
    6.1. Woda jako element środowiska przyrodniczego
    6.2. Rodzaje i charakterystyka wód naturalnych
    6.3. Chemizm wód naturalnych
7. PODSTAWY AEROCHEMII (CHEMIA POWIETRZA)
    7.1. Skład powietrza atmosferycznego
    7.2. Przemiany chemiczne w powietrzu atmosferycznym
    7.3. Charakterystyka niektórych zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na organizmy żywe
    7.4. Dezynfekcja powietrza środkami chemicznymi
8. PODSTAWY GEOCHEMII - CHEMIZM GLEBY
Bibliografia
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

fax 22 234-70-60
(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor