dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 28.00 zł
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Matematyka
Tematyka pracy naukowej:

Ćwiczenia z geometrii wykreślnej

Wydawnictwo: OWPW
Praca zawiera przykłady różnorodnych zadań rozwiązanych (bądź zaproponowanych do rozwiązania) czterema klasycznymi (tradycyjnymi) metodami odwzorowania: metodą rzutów prostokątnych Monge'a, metodą rzutu aksonometrycznego, cechowanego i środkowego. Zagadnienia obejmują: perspektywę pionową, pośrednią, wnętrz i odbić w zwierciadłach płaskich, restytucję odwzorowań perspektywicznych, perspektywę na powierzchni walcowej i nachylonej płaszczyźnie tłowej oraz teorię cienia rzuconego i własnego.
Wydanie: 4, 2012
Stron: 226
ISBN: 978-83-7207-677-9
Spis treści:
Przedmowa
Oznaczenia
I. PRZESTRZENIE: EUKLIDESOWA I RZUTOWA
1. Przestrzeń euklidesowa
2. Przestrzeń rzutowa
3. Powinowactwo i kolineacja
4. Rzutowe obrazy okręgu
II. RZUTY RÓWNOLEGŁE UKOŚNE I PROSTOKĄTNE UTWORÓW LINIOWYCH
5. Rzuty równoległe ukośne
6. Rzuty Monge'a punktów i odcinków. Aksonometria pośrednia
7. Proste i płaszczyzny w rzutach Monge'a. Warunki przynależności
8. Elementy wspólne prostych i płaszczyzn
9. Bezpośrednie metody aksonometrii
10. Prostopadłość prostej i płaszczyzny. Zadania miarowe rozwiązywane metodą kładu płaszczyzny
III. POWIERZCHNIE: PRZEKROJE I PRZENIKANIE
11. Powierzchnie obrotowe
12. Powierzchnie drugiego stopnia i powierzchnie prostokreślne
IV. RZUTY CECHOWANE
13. Rzut cechowany punktu, prostej i płaszczyzny
V. RZUT ŚRODKOWY (PERSPEKTYWA)
14. Podstawowe konstrukcje rzutu środkowego
15. Perspektywa pionowa
   15.1. Perspektywa punktu i perspektywa jego rzutu prostokątnego
    15.2. Cienie
16. Perspektywa pośrednia
17. Perspektywa wnętrz i ich odbić w zwierciadłach płaskich
18. Restytucja odwzorowań perspektywicznych
19. Perspektywa na powierzchni walca i na nachylonej płaszczyźnie tłowej
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor