dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 35.00 zł
Tematyka pracy naukowej:

Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji

Wydawnictwo: OWPW
W podręczniku omówiono kompleksowo układy sterowania, stosowane w różnych systemach wentylacji i klimatyzacji, uwzględniając: wymagania i oczekiwania użytkowników, właściwości urządzeń pomiarowo-regulacyjnych oraz komputerowe systemy zarządzania eksploatacją budynków BMS.
 
Podano rodzaje i struktury układów regulacji i odniesiono się do uzyskiwanej jakości. W odniesieniu do systemów komputerowych, przeprowadzono wszechstronną analizę parametrów, odnoszących się do aplikacji adresowanych do instalacji HVAC oraz analizę możliwości racjonalizowania gospodarki energią w budynku, a co za tym idzie - obniżeniem kosztów eksploatacji. 
Rok: 2006
Stron: 406
ISBN: 83-7207-627-8
Spis treści:
Od Autora
1.Wstęp
2.System klimatyzacji jako obiekt sterowania
   2.1.Układ klimatyzacji jako system dynamiczny
    2.2.Miejsce i rola układów sterowania w systemie klimatyzacji
    2.3.Parametry powietrza wewnętrznego a wartości zadane dla układów sterowania
    2.4.Podstawowe zakłócenia w systemie klimatyzacji
3.Struktury układów sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji
    3.1.Klasyfikacja układów sterowania
    3.2.Struktury układów regulacji temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu
    3.3.Układy regulacji sekwencyjnej
4.Układy sterowania w scentralizowanych systemach klimatyzacji
    4.1.Układy regulacji w typowych centralach klimatyzacyjnych
    4.2.Układy zabezpieczające w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
    4.3.Sekwencja startu urządzeń centrali
    4.4.Sterowanie suboptymalne w centralach klimatyzacyjnych
    4.5.Standardowe struktury sterowania
5.Układy sterowania w systemach ze zmiennym strumieniem powietrza (VAV)
    5.1.Zasady sterowania systemem VAV
    5.2.Układy sterowania przepływem powietrza w sieci przewodów
    5.3.Lokalne układy sterowania w pomieszczeniach
6.Układy sterowania w klimatyzacji indywidualnej pomieszczeń
    6.1.Układy sterowania w szafach klimatyzacyjnych
    6.2.Układy sterowania w klimakonwektorach z udziałem powietrza zewnętrznego
    6.3.Układy sterowania w klimakonwektorach bez udziału powietrza zewnętrznego
7.Układy regulacji ciągłej
    7.1.Przebiegi sygnałów w układzie
    7.2.Odchyłka regulacji
    7.3.Standardowe algorytmy regulacji
    7.4.Stabilność i jakość w układach regulacji ciągłej
    7.5.Dobór parametrów algorytmów regulacji
8.Wielostanowe układy regulacji i sterowania
    8.1.Dwustanowe układy regulacji i sterowania
    8.2.Układy regulacji trójstanowe
    8.3.Układy regulacji wielostanowe
9.Sterowniki i regulatory stosowane w systemach wentylacji i klimatyzacji (WK)
    9.1.Rodzaje urządzeń
    9.2.Rodzaje sygnałów w sterownikach cyfrowych
    9.3.Funkcje sterownika cyfrowego
    9.4.Porównanie podstawowych cech użytkowych sterowników cyfrowych
10. Czujniki i przetworniki pomiarowe w systemach WK
    10.1.Przetworniki analogowe
    10.2.Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C)
    10.3.Czujniki temperatury
11. Urządzenia wykonawcze w systemach WK
    11.1.Klasyfikacja urządzeń wykonawczych
    11.2.Parametry charakteryzujące właściwości regulacyjne zaworów
    11.3.Parametry gwarantujące utrzymanie deklarowanych właściwości użytkowych zaworów regulacyjnych
    11.4.Charakterystyki przepustnic powietrza
12. Urządzenia napędowe w systemach WK
    12.1.Silniki elektryczne asynchroniczne (indukcyjne)
    12.2.Silniki elektryczne synchroniczne
    12.3.Siłowniki zaworów i przepustnic regulacyjnych
13. Komputerowe Systemy Zarządzania eksploatacją budynku
    13.1.Podstawowe funkcje realizowane w systemie
    13.2.Struktura systemów
    13.3.Protokół komunikacyjny LonTalk systemu otwartego LonWorks
14. Wybrane problemy eksploatacji instalacji ogrzewczo-wentylacyjnych w aspekcie energetyczno-ekonomicznym
    14.1.Podstawowe czynniki zmniejszające zużycie ciepła, chłodu oraz koszty eksploatacji
    14.2.Kształtowanie wartości zadanych
    14.3.Zasady sterowania prędkością obrotową pomp i wentylatorów w instalacjach ogrzewczych i wentylacyjnych
Załącznik
Bibliografia
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor