dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum
Tematyka pracy naukowej:

Podstawy techniki antenowej

Wydawnictwo: OWPW
W pracy omówiono anteny przewodowe, reflektorowe, tubowe, soczewkowe, szczelinowe i wieloelementowe (regularne) czyli wykorzystywane we współczesnej radiokomunikacji i radiolokacji. Szczególny nacisk położono na zasady działania wymienionych rodzajów anten i przedstawienie efektywnych algorytmów ich projektowania, zilustrowane różnymi przykładami obliczeń, rozwiązań konstrukcyjnych i badań eksperymentalnych. Opracowanie może być wykorzystywane przez studentów wydziałów elektronicznych politechnik i wyższych szkół technicznych.
Rok: 2006
Stron: 406
ISBN: 83-7207-602-2
Spis treści:

Przedmowa
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Rozdział 1. Rola anteny w torze radiokomunikacyjnym
    1.1.Podstawowe równania elektrodynamiki i ich rozwiązania w wolnej przestrzeni
    1.2.Rola anten nadawczej i odbiorczej w torze radiokomunikacyjnym i ich podstawowe parametry elektryczne
    1.3.Podstawowe parametry elektryczne anten przewodowych i aperturowych
Rozdział 2. Elementarne źródła fali elektromagnetycznej
    2.1.Zasada superpozycji w zastosowaniu do analizy i syntezy rzeczywistych układów antenowych
    2.2.Dipol elektryczny Hertza
    2.3.Dipol magnetyczny
    2.4.Element Huygensa
    2.5.Przykłady wykorzystania teorii źródeł elementarnych do obliczania przestrzennej charakterystyki promieniowania
Rozdział 3. Anteny przewodowe
    3.1.Antena przewodowa prostoliniowa z prądem o symetrycznym rozkładzie amplitudy
    3.2.Anteny prostoliniowe umieszczone prostopadle do płaszczyzny ziemi
    3.3.Antena prostoliniowa umieszczona równolegle do powierzchni ziemi
    3.4.Metody syntezy anten prostoliniowych na podstawie amplitudowej charakterystyki promieniowania
    3.5.Anteny ramowa i magnetyczna jako przykłady anten przewodowych krzywoliniowych
    3.6.Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych anten przewodowych wykorzystywanych w radiofonii, radiokomunikacji i radionawigacji
Rozdział 4. Anteny przewodowe z falą bieżącą
    4.1.Charakterystyka promieniowania cienkiego przewodu prostoliniowego z prądem w postaci fali bieżącej
    4.2.Anteny rombowe
    4.3.Anteny wieloprzewodowe wibratorowe
    4.4.Anteny przewodowe spiralne
Rozdział 5. Wieloelementowe, regularne szyki antenowe
    5.1.Liniowy, synfazowy szyk antenowy
    5.2.Płaski, synfazowy szyk antenowy
    5.3.Aktywne i pasywne ekrany elektromagnetyczne i ich wpływ na przestrzenne charakterystyki promieniowania
    5.4.Wpływ wzajemnych sprzężeń elektromagnetycznych na impedancje wejściowe poszczególnych elementów promieniujących
    5.5.Projektowanie liniowego, synfazowego szyku antenowego metodą Dolpha-Czebyszewa
    5.6.Projektowanie liniowych i płaskich szyków antenowych metodami przekształcenia Fouriera i Woodwarda-Lawsona
    5.7.Wielowiązkowe i sterowane elektronicznie szyki antenowe
    5.8.Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych regularnych szyków antenowych wykorzystywanych w radionawigacji i radiolokacji
Rozdział 6. Anteny reflektorowe
    6.1.Antena przewodowa prostoliniowa z reflektorem płaskim
    6.2.Antena przewodowa prostoliniowa z reflektorem kątowym
    6.3.Antena z reflektorem typu cylinder paraboliczny
    6.4.Antena z pojedynczym reflektorem paraboloidalnym
    6.5.Antena tubowo-paraboloidalna
    6.6.Antena peryskopowa
    6.7.Anteny dwureflektorowe
Rozdział 7. Anteny tubowe
    7.1.Tuba piramidalna
    7.2.Tuba sektorowa rozszerzona w płaszczyźnie pola magnetycznego
    7.3.Antena tubowa stożkowa
    7.4.Wielomodowe anteny tubowe
    7.5.Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych anten stożkowych o karbowanej powierzchni bocznej
Rozdział 8. Anteny soczewkowe
    8.1.Soczewki dielektryczne pełne
    8.2.Soczewki dielektryczne strefowane
    8.3.Soczewki wykonane ze sztucznego dielektryka
    8.4.Soczewki metalowe pełne i strefowane
    8.5.Soczewki z wymuszonym załamaniem typu bootlace
    8.6.Soczewki typu Luneberga
Rozdział 9. Anteny szczelinowe
    9.1.Szczelina jako elementarna antena magnetyczna
    9.2.Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne falowodowych anten szczelinowych
    9.3.Przykłady zastosowań falowodowych anten szczelinowych w urządzeniach radiolokacyjnych i radionawigacyjnych
Literatura
Dodatki
Skorowidz 

 

Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor