dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 21.00 zł
Tematyka pracy naukowej:

20 lat Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Wydawnictwo: OWPW
Słowa kluczowe: SAIMPW, Wydział Inżynierii Materiałowej PW, absolwenci, kierunek studiów inżynieria materiałowa, Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 
ISBN 978-83-8156-393-2 (druk)
ISBN 978-83-8156-394-9 (online)
 
Na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej organizacją, która wspomaga tworzenie silnego środowiska absolwentów i przyczynia się do utrzymania ich więzi z Wydziałem jest Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, założone w 2000 roku. 20 lat działalności tej organizacji jest okazją do podsumowania dokonań i sformułowania celów na kolejne lata.
 

Zgodnie z zapisem w statucie, za „absolwentów inżynierii materiałowej” należałoby uznać wszystkich, którzy kształcili się w naszej Uczelni w obszarze nauki o materiałach, niezależnie od jednostki organizacyjnej. Politechnika Warszawska istnieje znacznie dłużej niż sama dyscyplina nauki inżynieria materiałowa. Podstawą inżynierii materiałowej jest rozwój i ewolucja metaloznawstwa, które stanowiło pomost pomiędzy metalurgią (chemią) i mechaniką. Wypełniało obszar pomiędzy procesami wytwarzania i zastosowaniem materiałów. Jest to jednak duże uproszczenie, ponieważ nie byłoby współczesnej inżynierii materiałowej bez materiałów polimerowych i ceramicznych, które były i nadal są obiektem badań w zakresie nauk chemicznych.
 

Wiele materiałów funkcjonalnych jest także przedmiotem zainteresowania w naukach fizycznych. Ogólnie można stwierdzić, że inżynierowie materiałowi interesują się przede wszystkim mikrostrukturą materiałów jako czynnikiem łączącym technologię z właściwościami użytkowymi. W praktyce takie podziały często nie są możliwe do przeprowadzenia i między innymi dlatego nie można precyzyjnie wykazać liczby inżynierów materiałowych, którzy opuścili Politechnikę Warszawską. Można jedynie ustalić liczbę absolwentów jej wybranych jednostek organizacyjnych, czego dokonał profesor Eugeniusz Tyrkiel, który utrwalił wspólną pamięć o historii Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. 

Wydanie: 1, 2022
Format: B5
Stron: 74
ISBN: 978-83-8156-393-2
Spis treści:

Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor