dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum
Tematyka pracy naukowej:

Podstawy krystalografii

Wydawnictwo: OWPW
W podręczniku omówiono teorię sieciową i teorię symetrii, opisujące zewnętrzną i wewnętrzną budowę kryształów. Uwzględniono przy tym - po raz pierwszy w polskim opracowaniu najnowsze osiągnięcia światowej krystalografii, takie jak: teoria antysymetrii prostej i wielokrotnej, symetria podobieństwa, symetria wielobarwna i ich zastosowanie do opisu budowy kryształów. Przedstawiono również - nowe w krystalografii - pojęcia postaci wierzchołkowych i krawędziowych, a także postaci strukturalnej i odmiany krystalograficznej. Pokazano także sposób ogólnej klasyfikacji grup symetrii. Omówiono zastosowanie teorii najgęstszych ułożeń jednakowych kul do opisywania wewnętrznej budowy kryształów.
Rok: 2003
Stron: 332
ISBN: 83-7207-438-0
Spis treści:
Przedmowa
Wstęp: Z HISTORII KRYSTALOGRAFII
Część 1: SIECIOWA BUDOWA KRYSZTAŁÓW
Rozdział 1: Sieć przestrzenna i jej części składowe
    1.1. Pojęcia podstawowe
    1.2. Prosta sieciowa, płaszczyzna sieciowa, sieć przestrzenna
    1.3. Krystalograficzne symbole węzłów, prostych i płaszczyzn sieciowych
    1.4. Obliczanie wskaźników prostych i płaszczyzn sieciowych
    1.5. Odległość międzypłaszczyznowa
Rozdział 2: Rodzaje i typy sieci przestrzennych
    2.1. Sześć rodzajów sieci przestrzennych
    2.2. Czternaście typów sieci Bravais'go
    2.3. Komórka Wignera-Seitza
Rozdział 3: Sieć odwrotna
    3.1. Konstrukcja geometryczna, wektorowa i algebraiczna sieci odwrotnej
    3.2. Właściwości sieci odwrotnej

Część 2: SYMETRIA KRYSZTAŁÓW
Rozdział 4: Symetria i elementy symetrii
    4.1. Podstawowe pojęcia teorii symetrii
    4.2. Makroskopowe elementy symetrii
    4.3. Strukturalne elementy symetrii
Rozdział 5: Składanie elementów symetrii
    5.1. Składanie płaszczyzn symetrii
    5.2. Składanie osi symetrii. Twierdzenie Eulera
    5.3. Składanie osi i płaszczyzn symetrii z translacją
Rozdział 6: Macierzowe przedstawianie przekształceń symetrycznych
    6.1. Przekształcenia symetryczne i elementy symetrii
    6.2. Składanie elementów symetrii
Rozdział 7: Krystalograficzne klasy, układy i postacie proste
    7.1. Kombinacje elementów symetrii
    7.2. Krystalograficzne klasy symetrii
    7.3. Grupy graniczne
    7.4. Układy krystalograficzne
    7.5. Krystalograficzne postacie
    7.6. Odmiany postaci prostych
Rozdział 8: Symetria wewnętrznej budowy kryształów
    8.1. Sieć przestrzenna jako element symetrii
    8.2. Symetria komórek elementarnych
    8.3. Grupy przestrzenne
    8.4. Rozmieszczanie atomów i cząsteczek w zespołach pozycji symetrycznie równoznacznych
    8.5. Wykorzystanie grup przestrzennych przy wyznaczaniu struktur kryształów
Rozdział 9: Klasyfikacja krystalograficznych grup symetrii; symbol Grt

Część 3: SYMETRIA NAJGĘSTSZYCH UŁOŻEŃ JEDNAKOWYCH KUL
Rozdział 10: Teoria najgęstszych ułożeń jednakowych kul w przestrzeni trójwymiarowej
    10.1. Najgęściej ułożona warstwa i jej symetria
    10.2. Trójwymiarowe najgęstsze ułożenia kul i ich symetria
    10.3. Luki między kulami
Rozdział 11: Zastosowanie teorii najgęstszych ułożeń kul do opisu struktur kryształów

Część 4: UOGÓLNIONE TEORIE SYMETRII
Rozdział 12: Pierwsze uogólnienia klasycznej teorii symetrii
    12.1. Symetria pozorna
    12.2. Harmonia
    12.3. Symetria krzywoliniowa
    12.4. Homologia kryształów
Rozdział 13: Symetria podobieństwa
Rozdział 14: Antysymetria
    14.1. Antysymetria prosta
    14.2. Antysymetria wielokrotna
    14.3. Antysymetria w krystalografii
Rozdział 15: Symetria wielobarwna

Część 5: UZUPEŁNIENIA
Uzupełnienie 1: Jednolity sposób opisu działania elementów symetrii klas symetrii
Uzupełnienie 2: Prawa krystalografii geometrycznej
Uzupełnienie 3: Niektóre wzory krystalograficzne
Uzupełnienie 4: O rzucie stereograficznym
Uzupełnienie 5: Niektóre pojęcia krystalograficzne
Uzupełnienie 6: Noty biograficzne

Część 6: ZADANIA
Zadania 1: Wyznaczanie millerowskich wskaźników prostych i płaszczyzn sieciowych
Zadania 2: Tworzenie zespołu pozycji symetrycznie równoznacznych, rozpoznawanie elementów symetrii i symbolu grupy przestrzennej
Bibliografia
Literatura cytowana
Skorowidz rzeczowy
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor