dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum
Tematyka pracy naukowej:

Izolacje cieplne. Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary

Wydawnictwo: OWPW
Niniejsza monografia przeznaczona jest dla osób, które chciałyby zaznajomić się ze złożonymi mechanizmami wymiany ciepła w izolacjach oraz ich wpływem na właściwości cieplne, zagadnieniami optymalizacji izolacji, nowymi ideami w zakresie stosowania izolacji oraz polepszenia ich właściwości, metodami pomiaru różnych właściwości izolacji przeprowadzanymi zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i in situ.
 
Sporo miejsca poświęcono zagadnieniom wyznaczania strat ciepła w przypadku stosowania izolacji, diagnostyce strat ciepła, prezentacji polskich norm dotyczących różnych aspektów ich wykorzystania oraz fizjologicznych problemów zastosowania izolacji, takich jak szkodliwość niektórych składników izolacji czy komfort cieplny.
Rok: 2006
Stron: 256 + 2
ISBN: 83-901411-2-4
Spis treści:
Przedmowa
Spis oznaczeń
1. Wstęp
    1.1. Ogólna charakterystyka izolacji cieplnych i kryteria ich doboru
    1.2. Ogólna charakterystyka zagadnień wymiany ciepła w izolacjach
2. Mechanizmy przepływu ciepła w izolacjach
    2.1. Cechy szczególne przepływu ciepła w izolacjach
    2.2. Podstawowe sposoby przepływu ciepła w izolacjach
    2.3. Opis złożonego przepływu ciepła w izolacjach
Bibliografia
3. Analiza złożonego przepływu ciepła w izolacjach
    3.1. Model przepływu ciepła na drodze przewodzenia ciepła i promieniowania, uwzględniający dużą grubość optyczną izolacji
    3.2. Model numeryczny przepływu ciepła i wilgoci w izolacji
    3.3. Wpływ różnych czynników na przepływ ciepła w izolacji
Bibliografia
4. Efektywne właściwości cieplne izolacji
    4.1. Gęstość i ciepło właściwe izolacji
    4.2. Efektywna i pozorna przewodność cieplna (współczynnik przewodzenia ciepła) izolacji
    4.3. Wpływ różnych czynników na współczynnik przewodzenia ciepła izolacji
    4.4. Właściwości radiacyjne izolacji
    4.5 Wpływ wilgoci na właściwości cieplne izolacji
    4.6. Metody ograniczania przepływu ciepła w izolacjach
Bibliografia
5. Metody pomiaru właściwości cieplnych izolacji
    5.1. Ogólne zasady pomiaru właściwości cieplnych izolacji
    5.2. Pomiary współczynnika przewodzenia ciepła izolacji
    5.3. Pomiary współczynnika przewodzenia ciepła izolacji w stanie nieustalonym
    5.4. Pomiary ciepła właściwego izolacji
    5.5. Pomiary dyfuzyjności cieplnej izolacji
    5.6. Pomiary aktywności cieplnej izolacji
    5.7. Pomiary właściwości radiacyjnych izolacji
    5.8. Pomiary emisyjności powierzchni izolacji
    5.9. Pomiary właściwości cieplnych izolacji w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych i pomiary in situ
    5.10. Określanie deklarowanej wartości współczynnika przewodzenia ciepła
    5.11. Określanie obliczeniowej wartości współczynnika przewodzenia ciepła
Bibliografia
6. Materiały i struktury termoizolacyjne
    6.1. Izolacje piankowe
    6.2. Izolacje włókniste
    6.3. Izolacje ziarniste (proszkowe)
    6.4. Izolacje kriogeniczne
    6.5. Izolacje wysokotemperaturowe
    6.6. Izolacje specjalne
Bibliografia
7. Wyroby termoizolacyjne
    7.1. Materiały najczęściej stosowane do produkcji wyrobów termoizolacyjnych
    7.2. Rodzaje wyrobów termoizolacyjnych
    7.3. Przykłady komercyjnych wyrobów termoizolacyjnych
Bibliografia
8. Straty ciepła przez izolacje
    8.1. Termodynamiczna analiza strat ciepła przez izolacje
    8.2. Straty ciepła z powierzchni płaskich
    8.3. Straty ciepła z przewodów rurowych
    8.4. Metody obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła stosowane w budownictwie i instalacjach przemysłowych
    8.5. Mostki cieplne
    8.6. Diagnostyka strat ciepła
Bibliografia
9. Techniczne, fizjologiczne i ekologiczne aspekty zastosowań izolacji
    9.1. Zastosowania izolacji w energetyce i ciepłownictwie
    9.2. Zastosowania izolacji w urządzeniach i instalacjach przemysłowych
    9.3. Zastosowania izolacji w budownictwie
    9.4. Komfort cieplny i oszczędność energii
    9.5. Szkodliwość materiałów izolacyjnych i ich składników
    9.6. Recykling materiałów termoizolacyjnych
Bibliografia
    10. Podsumowanie
Tablice właściwości fizycznych
Indeks
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor