dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum
Tematyka pracy naukowej:

Hydraulika i hydrologia

Wydawnictwo: OWPW
Skrypt zawiera wybrane zagadnienia, z którymi może zetknąć się inżynier budowlany w czasie swej działalności zawodowej. Obejmuje on tematy z zakresu hydrostatyki, obliczeń przepływów w przewodach zamkniętych i kanałach, wypływu z otworów i przez przelewy, przepusty i pod mostami oraz elementy ruchu wód gruntowych, a także informacje z zakresu hydrologii, których znajomość i umiejętność korzystania z opracowań hydrologicznych jest niezbędna w trakcie projektowania budowli inżynierskich.
Wydanie: 7, 2008
Stron: 200
ISBN: 978-83-7207-745-5
Spis treści:
Od autorów
HYDRAULIKA
1. Wiadomości wstępne
   1.1. Siły działające na ciecze
    1.2. Własności fizyczne cieczy
    1.3. Pojęcia dotyczące ruchu cieczy
2. Hydrostatyka
    2.1. Ciśnienie hydrostatyczne
    2.2. Parcie hydrostatyczne
    2.3. Wypór i równowaga ciał pływających
    2.4. Zadania
3. Podstawowe równania hydrauliki
    3.1. Równanie ciągłości
    3.2. Równanie Bernoulliego
4. Opory ruchu
    4.1. Równanie Bernoulliego dla cieczy rzeczywistej
    4.2. Ruch laminarny i ruch burzliwy
    4.3. Straty na długości i straty miejscowe
5. Przewody pod ciśnieniem
    5.1. Linia ciśnień i linia energii
    5.2. Obliczanie przewodów pojedynczych
    5.3. Obliczanie złożonych układów przewodów
    5.4. Lewar i przewód z pompą
    5.5. Nieustalony ruch w przewodach
    5.6. Zadania
6. Koryta otwarte
    6.1. Przepływ jednostajny w korytach
    6.2. Przewody kanalizacyjne
    6.3. Ruch krytyczny, rwący i spokojny
    6.4. Ruch niejednostajny w korytach
    6.5. Zadania
7. Otwory i przelewy
    7.1. Wypływ ustalony z otworów
    7.2. Wypływ nieustalony z otworów
    7.3. Przepływ przez przelewy
    7.4. Przepusty i światło mostów
    7.5. Zadania
8. Wody gruntowe
    8.1. Przepływ wody w gruntach
    8.2. Dopływ wody do rowów i studzien
    8.3. Zadania
HYDROLOGIA
9. Bilans wodny i jego składniki
    9.1. Równanie bilansu wodnego
    9.2. Opady atmosferyczne
    9.3. Odpływ
    9.4. Straty (parowanie)
    9.5. Retencja
10. Charakterystyka hydrograficzna zlewni
    10.1.Granice i powierzchnia zlewni
    10.2.Parametry charakteryzujące zlewnię
    10.3.Wykres przyrostu powierzchni zlewni
11. Pomiary hydrometryczne
    11.1.Pomiary stanów wody
    11.2.Pomiary prędkości wody
    11.3.Pomiary przepływów
    11.4.Pomiary temperatury wody
    11.5.Pomiary rumowiska
12. Stany i przepływy wody w rzekach
    12.1.Stany i przepływy charakterystyczne
    12.2.Krzywe hydrologiczne dotyczące stanów wody
    12.3.Krzywa konsumcyjna
    12.4.Krzywe hydrologiczne dotyczące przepływów wody
13. Obliczanie maksymalnych przepływów prawdopodobnych
    13.1.Rodzaje metod obliczeniowych
    13.2.Metody bezpośrednie
    13.3.Metody transponowania przepływu
    13.4.Metody pośrednie
14. Powodzie
    14.1.Ogólna charakterystyka powodzi
    14.2.Ochrona przeciwpowodziowa
    14.3.Prognozy hydrologiczne
15. Publikacje hydrologiczne IMGW
    15.1.Rodzaje źródeł informacji hydrologicznej
    15.2.Biuletyny
    15.3.Roczniki
Literatura
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor