dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne

oprawa twarda

Cena: 35.00 zł
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum

Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

Wydawnictwo: OWPW
Podręcznik zawiera wszechstronne ujęcie problematyki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Przedstawia w nim rys historyczny od pionierskich badań, po najnowsze osiągnięcia w tej szybko rozwijającej się dziedzinie. Na podstawie bogatych źródeł literaturowych zaprezentowano najbardziej zaawansowane metody parametryzacji procesów przemian chemicznych zanieczyszczeń, ich suchego i mokrego usuwania z atmosfery oraz wzajemnego oddziaływania zanieczyszczeń gazowych i aerozoli atmosferycznych.
 
Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów Wydziałów Inżynierii Środowiska, specjalizujących się w metrologii i ochronie atmosfery. Poszczególne jego rozdziały są także niezwykle użyteczne dla chemików, matematyków, fizyków atmosfery, jak również specjalistów innych dyscyplin naukowych zaangażowanych w działanie na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego.
Rok: 2004
Stron: 360
ISBN: 83-7207-461-5
Spis treści:
Przedmowa
Ważniejsze oznaczenia
Rozdział 1: Wprowadzenie
   1.1. Zanieczyszczenia powietrza
    1.2. Źródła emisji zanieczyszczeń powietrza
    1.3. Skale przestrzenne procesów zachodzących w atmosferze
    1.4. Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów zachodzących w atmosferze
    1.5. Graniczna warstwa atmosfery i jej charakterystyka
    1.6. Matematyczny opis procesów zachodzących w granicznej warstwie atmosfery
    1.7. Metody numeryczne rozwiązywania równań opisujących procesy atmosferyczne
    1.8. Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
    1.9. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 2: Matematyczne, deterministyczne modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
    2.1. Uwagi ogólne
    2.2. Modele typu Eulera
    2.3. Modele gaussowskie starej i nowej generacji
    2.4. Modele typu Lagrange’a
    2.5. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 3: Transport i dyfuzja turbulencyjna zanieczyszczeń w atmosferze i metody ich opisu w modelach
    3.1. Uwagi ogólne
    3.2. Metody wyznaczania pól wiatru, turbulencji i innych wielkości meteorologicznych
    3.3. Metody opisu dyfuzji turbulencyjnej w modelach
    3.4. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 4: Przemiany chemiczne zanieczyszczeń w troposferze i metody ich opisu w modelach
    4.1. Uwagi ogólne
    4.2. Smog fotochemiczny i kwaśna depozycja zanieczyszczeń
    4.3. Rodzaje reakcji chemicznych zanieczyszczeń i ich kinetyka
    4.4. Specyfika reakcji chemicznych zanieczyszczeń w fazie gazowej
    4.5. Specyfika reakcji chemicznych zanieczyszczeń w fazie ciekłej
    4.6. Specyfika reakcji chemicznych zanieczyszczeń na powierzchni cząstek stałych
    4.7. Podstawowe reakcje chemiczne zanieczyszczeń w fazie gazowej
    4.8. Podstawowe reakcje chemiczne zanieczyszczeń w fazie ciekłej
    4.9. Adsorpcja i przemiany chemiczne SO2 i NOx na powierzchni cząstek stałych
    4.10. Uproszczona metoda opisu przemian chemicznych zanieczyszczeń w modelach
    4.11. Modelowanie przemian chemicznych zanieczyszczeń zachodzących w atmosferze
    4.12. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 5: Suche osiadanie zanieczyszczeń na podłożu i metody jego opisu w modelach
    5.1. Uwagi ogólne
    5.2. Opis procesu
    5.3. Uproszczona metoda opisu suchego osiadania zanieczyszczeń w modelach
    5.4. Modelowanie suchego osiadania zanieczyszczeń na podłożu
    5.5. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 6: Wymywanie zanieczyszczeń z atmosfery i metody jego opisu w modelach
    6.1. Uwagi ogólne
    6.2. Opis procesu
    6.3. Uproszczona metoda opisu wymywania zanieczyszczeń z atmosfery w modelach
    6.4. Modelowanie wymywania zanieczyszczeń z atmosfery
    6.5. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 7: Aerozole atmosferyczne, ich właściwości i dynamika
    7.1. Uwagi ogólne
    7.2. Rozkład rozmiarów cząstek aerozolu atmosferycznego i ich skład chemiczny
    7.3. Opis procesów powstawania i zmiany rozmiarów cząstek aerozolu atmosferycznego
    7.4. Modelowanie dynamiki aerozoli atmosferycznych
    7.5. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 8: Ocena jakości modeli
    8.1. Uwagi ogólne
    8.2. Niepewność modelu
    8.3. Składniki oceny jakości modelu
    8.4. Eksperymenty pomiarowe do statystycznej oceny modeli
    8.5. Podsumowanie
Literatura
Skorowidz rzeczowy
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

fax 22 234-70-60
(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor