dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 21.00 zł
Tematyka pracy naukowej:

Usługi finansowe. Wybrane zagadnienia

Wydawnictwo: OWPW
Praca stanowi próbę syntetycznego ujęcia usług finansowych. Ich charakterystyka obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, uwarunkowania prawne i instytucjonalne, jak i liczne dane statystyczne oraz przykłady z praktyki życia gospodarczego. W opracowaniu omówiono m.in. usługi bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej, usługi bankowe na międzynarodowym rynku finansowym, innowacje bankowe, usługi funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i private equity, usługi zakładów ubezpieczeń, usługi pośrednictwa finansowego oraz usługi agencji ratingowych
Rok: 2006
Stron: 186
ISBN: 83-7207-594-8
Spis treści:
PRZEDMOWA
Rozdział 1. RYNEK USŁUG FINANSOWYCH
    1.1. Rynek finansowy i jego struktura
    1.2. Pojęcie i klasyfikacja usług finansowych
    1.3. Użytkownicy usług finansowych
    1.4. Instytucje świadczące usługi finansowe
Rozdział 2. RYNEK USŁUG BANKOWYCH
    2.1. Pojęcie i rodzaje banków
    2.2. Klasyfikacja usług bankowych
    2.3. Zmiany w popycie na usługi bankowe
    2.4. Kanały dystrybucji usług bankowych
Rozdział 3. USŁUGI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
    3.1. Usługi depozytowe
    3.2. Bankowe papiery wartościowe
    3.3. Usługi kustodialne
    3.4. Usługi rozliczeniowe
    3.5. Czeki
    3.6. Usługi kredytowe dla osób fizycznych
Rozdział 4. USŁUGI BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ
    4.1. Usługi depozytów pieniężnych dla podmiotów gospodarczych
    4.2. Udzielanie kredytów bankowych
    4.3. Pożyczki
    4.4. Weksle
    4.5. Faktoring i forfaiting
    4.6. Gwarancje bankowe i poręczenia
    4.7. Bankowe rozliczenia obrotów gospodarczych
Rozdział 5. USŁUGI BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ
    5.1. Klasyfikacja usług bankowości inwestycyjnej
    5.2. Usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie emisji papierów wartościowych (rynek pierwotny)
    5.3. Usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie obrotu papierami wartościowymi (rynek wtórny)
    5.4. Usługi bankowości inwestycyjnej w zarządzaniu aktywami na zlecenie
    5.5. Usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie fuzji i przejęć
Rozdział 6. USŁUGI BANKOWE NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU FINANSOWYM
    6.1. Istota międzynarodowego rynku finansowego
    6.2. Usługi depozytowe na rynku eurowalutowym
    6.3. Usługi eurokredytowe
    6.4. Usługi bankowe na międzynarodowym rynku obligacji
    6.5. Usługi bankowe na rynku euroakcji
    6.6. Usługi bankowe na rynku kwitów depozytowych
Rozdział 7. INNOWACYJNE USŁUGI BANKOWE
    7.1. Zakres bankowości elektronicznej
    7.2. Bankomaty
    7.3. Karty płatnicze
    7.4. Usługi bankowości telefonicznej
    7.5. Home banking
    7.6. Internetowe usługi bankowe
Rozdział 8. USŁUGI FINANSOWE INSTYTUCJI PARABANKOWYCH
    8.1. Usługi funduszy inwestycyjnych
    8.2. Usługi funduszy emerytalnych
    8.3. Usługi w sferze ubezpieczeń
    8.4. Usługi funduszy private equity/venture capital
    8.5. Usługi firm pośrednictwa finansowego
    8.6. Usługi agencji credit-ratingu
WYKAZ UŻYTYCH TERMINÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM
BIBLIOGRAFIA
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor