dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum
Wydział: Wydział Fizyki
Tematyka pracy naukowej:

Mechanika kwantowa. Formalizm i zastosowania

Wydawnictwo: OWPW
W skrypcie przedstawiono, w sposób jednolity i unowocześniony sposób, podstawy mechaniki kwantowej wraz z zastosowaniami na poziomie średnio zaawansowanym. Nie zakłada się szczególnego przygotowania matematycznego oraz szerszej znajomości fizyki klasycznej, co jest ważne dla początkujących studentów. Pierwsze 3 rozdziały skryptu przedstawiają mechanikę kwantową w sposób uproszczony. Dwa następne rozdziały zawierają język i postulaty mechaniki kwantowej. Pozostałe 7 rozdziałów obejmuje analityczne rozwiązanie równania Schrödingera, moment pędu, spin, symetrie, metody przybliżone, problem wielu cząsteczek, rozpraszanie i relatywistyczne równanie falowe. W 8 dodatkach znajdują się między innymi wybrane wyniki fizyki klasycznej, uzupełnienia matematyczne, procedury numeryczne, zastosowanie rachunku zaburzeń z czasem, splątanie kwantowe, nierówność Bella, kwantowa kryptografia, reprezentacja liczb obsadzeń.
Rok: 2005
Stron: 272
ISBN: 83-7207-526-3
Spis treści:
1 Wstęp
   1.1. Jak pojawiły się kwanty?
    1.2. Fotony
    1.3. Pomiar polaryzacji fotonu
    1.4. Fale materii
    1.5. Analogie optyczno-mechaniczne
2 Podstawowe pojęcia
    2.1. Równanie Schrödingera
    2.2. Funkcja falowa
    2.3. Gęstość prądu prawdopodobieństwa
    2.4. Funkcje własne i wartości własne
    2.5. Wartości oczekiwane
    2.6. Nieokreśloność położenia i pędu
3 Proste zastosowania
    3.1. Cząstka swobodna
    3.2. Potencjał odcinkowo stały
    3.3. Próg potencjału
    3.4. Bariera potencjału
    3.5. Nieskończenie głęboka studnia potencjału
    3.6. Studnia o skończonej głębokości
    3.7. Numeryczne rozwiązywanie równania Schrödingera
    3.8. Zadania
4 Narzędzia matematyczne
    4.1. Przestrzeń funkcyjna
    4.2. Baza funkcji ortogonalnych
    4.3. Relacja zupełności
    4.4. Inne bazy
    4.5. Notacja Diraca
5 Formalizm
    5.1. Wektor stanu
    5.2. Podstawowe własności operatorów
    5.3. Reprezentacje operatorów
    5.4. Operatory hermitowskie
    5.5. Inne operatory
    5.6. Operatory i wielkości fizyczne
    5.7. Nierówność Heisenberga
    5.8. Ewolucja wielkości fizycznych
    5.9. Zasada nieokreśloności dla energii i czasu
    5.10. Stany mieszane
    5.11. Operator gęstości
    5.12. Moment pędu
    5.13. Kwadrat pędu
6 Analityczne rozwiązywanie równania Schrödingera
    6.1. Równanie i szereg hipergeometryczny
    6.2. Równanie i szereg hipergeometryczny konfluentny
    6.3. Ruch w potencjale oscylatora harmonicznego
    6.4. Atom wodoropodobny
7 Symetria w układach kwantowych
    7.1. Transformacje symetrii
    7.2. Transformacje dyskretne
    7.3. Transformacje ciągłe
    7.4. Symetria cechowania
8 Spin
    8.1. Nowa wielkość fizyczna
    8.2. Operator spinu
    8.3. Transformacja obrotu
    8.4. Wektory własne
    8.5. Operator gęstości
    8.6. Precesja spinu w polu magnetycznym
    8.7. Spin w równowadze termodynamicznej
    8.8. Spin jako kubit
9 Metody przybliżone
    9.1. Rachunek zaburzeń bez czasu
    9.2. Rachunek zaburzeń z czasem
    9.3. Metoda wariacyjna
10 Układy wielu cząstek
    10.1. Układ dwóch cząstek
    10.2. Układ N cząstek
    10.3. Degeneracja wymiany
    10.4. Symetria przestawień
    10.5. Wektory stanu dwóch cząstek
    10.6. Operatory symetryzacji i antysymetryzacji
    10.7. Konsekwencje postulatu symetryzacji
    10.8. Bozony i statystyka Bosego-Einsteina
    10.9. Fermiony i statystyka Fermiego-Diraca
    10.10. Atom helu
11 Rozpraszanie cząstek
    11.1. Rozpraszanie elastyczne i przekrój czynny
    11.2. Stacjonarne stany rozproszeniowe
    11.3. Postać asymptotyczna i amplituda rozpraszania
    11.4. Przekrój czynny i amplituda rozpraszania
    11.5. Całkowe równanie rozpraszania
    11.6. Przybliżenie Borna
12 Relatywistyczne równanie falowe
    12.1. Sformułowanie relatywistyczne
    12.2. Równanie Diraca
    12.3. Równanie Diraca w postaci współzmienniczej
    12.4. Gęstość prawdopodobieństwa
    12.5. Równanie Diraca dla cząstki spoczywającej
    12.6. Cząstka w polu siły centralnej i moment pędu
    12.7. Cząstka w polu elektromagnetycznym
    12.8. Granica nierelatywistyczna
    12.9. Oddziaływanie spin-orbita
D.1 Wybrane wyniki fizyki klasycznej
    D.1.1. Sformułowanie wariacyjne mechaniki
    D.1.2. Zasada Fermata
    D.1.3. Równanie falowe
    D.1.4. Efekty falowe
    D.1.5. Równanie ciągłości
    D.1.6. Prądy w ograniczonej objętości
    D.1.7. Promieniowanie ciała doskonale czarnego
    D.1.8. Szczególna teoria względności
D.2 Uzupełnienia matematyczne
    D.2.1. Przykłady operatorów różniczkowych
    D.2.1.1. Współrzędne kartezjańskie
    D.2.1.2. Współrzędne sferyczne
    D.2.2. Transformacja Fouriera
    D.2.3. Funkcja delta Diraca
    D.2.4. Często spotykane całki
    D.2.5. Analogie ze zwykłą przestrzenią
D.3 Operatory
    D.3.1. Operatory liniowe
    D.3.2. Przykład operatora momentu pędu
    D.3.3. Podstawowe własności operatorów hermitowskich
    D.3.4. Operatory przemienne
    D.3.5. Zmiana reprezentacji operatora
    D.3.6. Ślad operatora
    D.3.7. Operator gęstości dla stanu czystego
    D.3.8. Reprezentacja położeniowa i pędowa
    D.3.9. Metoda rozdzielania zmiennych
D.4 Procedury numeryczne
    D.4.1. Metoda Rungego-Kutty
    D.4.2. Obliczenia numeryczne w programie Mathematica
    D.4.3. Obliczenia symboliczne w programie Mathematica
D.5 Oscylator harmoniczny
    D.5.1. Ujęcie operatorowe
    D.5.2. Stan podstawowy
    D.5.3. Funkcja falowa
D.6 Zastosowanie rachunku zaburzeń
    D.6.1. Rachunek zaburzeń z czasem
    D.6.2. Przybliżenie pierwszego rzędu
    D.6.3. Przybliżenie drugiego rzędu
D.7 Splątanie i nierówność Bella
    D.7.1. Paradoks EPR
    D.7.2. Nierówność Bella
    D.7.3. Kwantowe przetwarzanie informacji
D.8 Reprezentacja liczb obsadzeń
    D.8.1. Operatory polowe
    D.8.2. Operator N
    D.8.3. Wektory własne operatora N
    D.8.4. Związek z układem wielu cząstek
Bibliografia
Skorowidz
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor