dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 21.00 zł
Tematyka pracy naukowej:

Coordinated Accelerator Research in Europe. Summary of Project Achievements

R. Aleksan (red. nauk.)
O. Napoly (red. nauk.)
Wydawnictwo: OWPW

Vol. IV, Editorial Series on Accelerator Science (R.S. Romaniuk, J.-P. Koutchouk, Editors)
 
Key words: European framework Programs, CARE, Coordinated Accelerator Research in Europe. Accelerator technology, CERN, CEA, EuCARD, accelerators, accumulation rings
 
Abstract:
The main objective of the CARE project was to generate a structured and integrated European area in the field of accelerator research and related R&D. The framework of CARE has successfully integrated the subjects, the infrastructures and the expertise. The volume consists of the following chapters: Overview of CARE Project; Electron Linear Accelerator Network in Europe (ELAN), Beams and European Neutrino Experiments (BENE); High-energy high-intensity hadron beams (HEHIB); R&D in SRF; Charge production with photo-injectors (PHIN); High-intensity pulsed photo-injector (HIPPI); Next European dipole (NED). 
 
For more information see page eucard-old.web.cern.ch/eucard-old/activities/communication/booklets/
 

Tom IV Serii Wydawniczej „Technika Akceleratorowa”
 
Słowa kluczowe: ramowe projekty europejskie, CARE, Koordynacje Badań Akceleratorowych w Europie, technika akceleratorowa, CERN, CEA, EuCARD, akceleratory, pierścienie akumulacyjne
 

Głównym celem projektu CARE była generacja i strukturyzacja europejskiego obszaru badawczego w zakresie badań i rozwoju techniki akceleratorowej. Projektowi CARE udało się zintegrować obszar badawczy, infrastrukturę oraz ekspertów. Monografia jest raportem technicznym z realizacji projektu. Składa się z następujących rozdziałów: Europejska Sieć Akceleratorów Liniowych (ELAN), Wiązki i Europejskie Eksperymenty Neutrinowe (BENE), Wysoko-energetyczne, wysoko-natężeniowe wiązki hadronowe (HEHIB), Badania nad nadprzewodzącą techniką RF (SRF), Produkcja ładunku w foto-iniektorze (PHIN), Wysoko-natężeniowy, impulsowy foto-iniektor (HIPPI), Następny Dipol Europejski (NED). 
 
Więcej informacji na stronie 

Rok: 2009
Stron: 122
ISBN: 978-83-7207-827-8
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor