dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 7.50 zł
Kierunek: Elektrotechnika
Tematyka pracy naukowej:

Miejskie sieci elektroenergetyczne

Wydawnictwo: OWPW
W książce przedstawiono aktualne problemy związane z projektowaniem, eksploatacją i badaniem rozwoju miejskich sieci elektroenergetycznych. Omówiono szczegółowo metody ustalania obciążeń elektroenergetycznych i układy sieci miejskich różnych napięć. Szczególną uwagę zwrócono na przedstawienie modeli deterministycznych i losowych rozwoju sieci średniego napięcia, stacji 110 kV/SN oraz sieci 110 kV.
Rok: 1996
Stron: 258
ISBN: 83-87012-03-3
Spis treści:
Przedmowa
Wykaz ważniejszych oznaczeń 
1. Wprowadzenie w zagadnienia elektroenergetycznych sieci rozdzielczych
    1.1. Ogólne zasady projektowania elektroenergetycznych sieci rozdzielczych
    1.2. Charakterystyka ogólna sieci rozdzielczych
2. Obciążenia elektroenergetyczne sieci miejskich
    2.1. Zapotrzebowanie energii elektrycznej i mocy przez odbiorców - informacje ogólne
    2.2. Odbiory energii elektrycznej
    2.3. Metody ustalania obciążeń odbiorców komunalno-bytowych w miastach
3. Układy elektroenergetyczne sieci miejskich
    3.1. Sieć niskiego napięcia (nn)
    3.2. Sieć średniego napięcia (SN)
    3.3. Sieć wysokiego napięcia (110 kV)
    3.4. Stacje transformatorowo-rozdzielcze 110 kV/SN
4. Model deterministyczny procesu rozwoju miejskiej sieci rozdzielczej SN i 110 kV
    4.1. Definicje i oznaczenia
    4.2. Sformułowanie problemu optymalizacji wieloetapowej rozwoju sieci
    4.3. Algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji wieloetapowej łańcuchów przy badaniu rozwoju sieci
    4.4. Funkcja kryterium oceny ekonomicznej sieci rozdzielczej
    4.5. Zbiór rozwiązań dopuszczalnych sieci
5. Metoda optymalizacji rozwoju sieci miejskiej dla warunków losowego obciążenia elektroenergetycznego
    5.1. Analiza problemu
    5.2. Formalny model zadania optymalnego rozwoju stacji 110 kV/SN
    5.3. Ograniczenia techniczne dla stacji 110 kV/SN
    5.4. Rozwiązanie zadania optymalizacji rozwoju stacji 110 kV/SN
6. Optymalna konfiguracja rozmieszczenia stacji transformatorowych 110 kV/SN w warunkach miejskich
    6.1. Przegląd istniejących metod rozmieszczania stacji transformatorowych
    6.2. Metody optymalnego rozmieszczenia stacji transformatorowych 110 kV/SN
7. Optymalizacja rozwoju stacji 110 kV/SN metodą programowania dynamicznego
    7.1. Formalny model zadania optymalnego rozwoju stacji transformatorowo-rozdzielczej
    7.2. Algorytm obliczeniowy
    7.3. Założenia do metody kosztów rocznych
    7.4. Koszty stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN
    7.5. Koszty sieci średniego napięcia (SN)
    7.6. Koszty sieci 110 kV
    7.7. Funkcja kryterium modelu MSE
    7.8. Warunki techniczne dla stacji 110 kV/SN
8. Wybrane problemy niezawodności stacji 110 kV/SN i rozdzielni wysokiego napięcia
    8.1. Elementy analizy niezawodności
    8.2. Niezawodność rozdzielni WN
    8.3. Obliczanie niezawodności miejskiej stacji 110 kV/SN
9. Kryteria podejmowania decyzji optymalnych przy projektowaniu rozwoju sieci rozdzielczej
    9.1. Model deterministyczny jako punkt wyjścia do optymalizacji niedeterministycznej
    9.2. Podejmowanie decyzji i kryteria optymalności w warunkach ryzyka
    9.3. Kryteria optymalności i podejmowania decyzji w warunkach nieokreśloności
10. Metoda oceny niezawodności zasilania osiedlowych sieci elektroenergetycznych
    10.1. Pojęcia podstawowe
    10.2. Miary nieciągłości zasilania
    10.3. Metoda oceny nieciągłości zasilania z elektroenergetycznych sieci rozdzielczych
    10.4. Przykład obliczeniowy
Bibliografia
Skorowidz
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor