dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 98.00 zł
Tematyka pracy naukowej:

Vademecum prawne geodety 2010

Wydawnictwo: Inne wydawnictwa
Wydawnictwo GALL
 
„Vademecum prawne geodety” to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W miesiącu wrześniu ukazało się już piąte wydanie tej publikacji. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002-2009 nowe vademecum 2010 zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów prawnych.
 
W stosunku do ostatniego wydania zmianie uległo około 70% objętości książki. Szerszym zmianom uległy zwłaszcza zamieszczone w publikacji ustawy. Oprócz dotychczasowej zawartości, w nowej edycji znajdą Państwo m.in. ujednoliconą treść ustaw: Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej; Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; oraz zmienione rozporządzenia: Rozporządzenie MSWiA w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne”; Rozporządzenie MSWiA w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii; Rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości.
 
Pierwsza część Vademecum zawiera zestawienie przepisów prawnych, w formie wykazu tematycznego. Wszystkie akty w ramach swoich kategorii zostały ułożone alfabetycznie, co bardzo ułatwia wyszukiwanie. W zestawieniu znalazły się również aktualne informacje dotyczące przepisów technicznych, w ramach których uwzględniono rzadko poruszaną tematykę specyfikacji technicznych.
 
Druga część to obszerny zbiór ustaw i aktów wykonawczych z zakresu problemów ogólnie i bezpośrednio związanych z geodezją. W tej części znajdują się przepisy z zakresu prawa administracyjnego, służby geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, przepisów technicznych, prawa cywilnego (prawo rzeczowe, wybrane aspekty z zakresu zobowiązań), gospodarki nieruchomościami, scalania i wymiany gruntów, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony gruntów, dróg publicznych, prawa wodnego, górnictwa, ochrony informacji niejawnych i zamówień publicznych.
Rok: 2010
Stron: 1034
ISBN: 978-83-60968-09-3
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor