dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 28.00 zł
Tematyka pracy naukowej:

Twardość a kruchość tworzyw ceramicznych

Wydawnictwo: OWPW
W przypadku materiałów ceramicznych istnieje sprzeczność między ich bardzo wysoką wytrzymałością, wynikającą z charakteru wiązań chemicznych, a kruchością, również związaną z budową chemiczną oraz mikrostrukturą.
 
Na te przeciwstawne cechy wskazano w tytule książki. Przedstawione w niej zostały zagadnienia związane z projektowaniem tworzyw o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i podwyższonej odporności na kruche pękanie, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy i najnowszych osiągnięć z dziedziny ceramiki technicznej.
Wydanie: 2 rozszerz., 2012
ISBN: 978-83-7814-029-0
Spis treści:
Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń
Rozdział 1: WPROWADZENIE
Rozdział 2: FIZYKOCHEMICZNE PODSTAWY PROGNOZY MATERIAŁOZNAWCZEJ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH CIAŁ STAŁYCH - NOWOCZESNA ALCHEMIA
Rozdział 3: WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH
   3.1. Wytrzymałość teoretyczna
    3.2. Właściwości sprężyste
    3.3. Rozkład Weibulla - statystyczny aspekt wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych
    3.4. Wpływ mikrostruktury materiałów ceramicznych na ich właściwości mechaniczne
Rozdział 4: TWARDOŚĆ A KRUCHOŚĆ MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH
Rozdział 5: TWARDOŚĆ MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH
    5.1. Krystalochemiczna teoria twardości materiałów
    5.2. Pomiar twardości
    5.3. Wpływ mikrostruktury i odkształceń plastycznych w materiale na określanie jego twardości
Rozdział 6: KRUCHOŚĆ MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH
    6.1. Bilans energii podczas kruchego pękania
    6.2. Bilans naprężeń podczas kruchego pękania
    6.3. Energia pękania materiałów ceramicznych
    6.4. Czynniki mikrostrukturalne inicjujące pękanie materiałów ceramicznych
    6.5. Charakterystyka pękania materiałów ceramicznych
Rozdział 7: MECHANIZMY PODWYŻSZAJĄCE ODPORNOŚĆ TWORZYW CERAMICZNYCH ZIARNISTYCH NA PĘKANIE
    7.1. Mechanizm dyslokacyjny
    7.2. Strefa przemiany fazowej
    7.3. Odchylanie pęknięć
    7.4. Mechanizm mostkowy
Rozdział 8: MECHANIZMY PODWYŻSZAJĄCE ODPORNOŚĆ TWORZYW CERAMICZNYCH WARSTWOWYCH NA PĘKANIE
Rozdział 9: MATERIAŁY CERAMICZNE TWARDE I SUPERTWARDE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA KRUCHE PĘKANIE
    9.1. Materiały supertwarde
    9.2. Materiały supertwarde odporne na kruche pękanie
Rozdział 10: PERSPEKTYWY ROZWOJU TWORZYW CERAMICZNYCH
    10.1. Uogólniony opis wytrzymałości mechanicznej
    10.2. Nanokompozyty
Literatura
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor