dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 85.00 zł
Kierunek: Budownictwo
Tematyka pracy naukowej:

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

Wydawnictwo: Inne wydawnictwa
Prezentowana książka to kompendium wiedzy z zakresu technologii OZE, które będzie cenną lekturą nie tylko dla uczniów i studentów, ale także wszystkich osób zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii lub zamierzają się nimi zajmować zawodowo. W prezentowanym opracowaniu autor w kompleksowy sposób przedstawił kluczowe zagadnienia związane z poszczególnymi technologiami OZE. Niniejsze wydanie było konsultowane z praktykami branżowymi, dzięki czemu treści zostały wzbogacone o aspekty spotykane w codziennej pracy instalatorów OZE.

 
Autor skoncentrował się na praktycznym wykorzystaniu energii: słonecznej, geotermalnej, biomasy, wody i wiatru w urządzeniach do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Informacje zamieszczone w książce, służą jedynie do celów edukacyjnych i nie mogą być podstawą do wykorzystania w konkretnych instalacjach OZE.
Wykorzystanie tych informacji do celów komercyjnych, wiąże się z uzyskaniem pisemnej zgody od autorów cytowanych w tekście. Wszelkie znaki i schematy cytowane w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi ich właścicieli.
 

Książka przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów kierunków związanych z ochroną środowiska oraz osób zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii.

 
Uwagi:
 
Podręcznik powstał w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, zaistniała konieczność przygotowania podręcznika, w którym zostaną zawarte treści zgodne z wymogami ww. podstaw programowych m.in.: dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930). Treść podstaw programowych dla tego zawodu została zamieszczona w podręczniku „Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii”. Zawarte w podręczniku „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej” treści, obejmują podstawę teoretyczną omawianych zagadnień, projekty rozwiązań technicznych oraz ich praktyczną realizację, dotyczącą urządzeń zasilanych z OZE.
 
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole podręczników w paragrafie 27 stwierdza się, że w szkole mogą być stosowane podręczniki niewpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach, albo wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, jeżeli w wykazie brak jest podręcznika do nauczania danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego.

Wydanie: 15 uzup., 2022
Stron: 648
ISBN: 978-83-8111-266-6
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor