dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Kierunek: Archiwum
Tematyka pracy naukowej:

Zasady energoelektryki

Wydawnictwo: OWPW
Skrypt jest przeznaczony do wykładów i ćwiczeń z "elektrotechniki", głównie do drugiej ich części na Wydziale Transportu. Omawiane są tu: metody analizy obwodów prądu przemiennego, zagadnienia dotyczące wybranych grup urządzeń elektrycznych, podstawowe wiadomości z zakresu ochrony urządzeń oraz ochrony przeciwporażeniowej ludzi i zwierząt.
Wydanie: 3 popr., 2000
Stron: 220
ISBN: 83-7207-173-X
Spis treści:
PRZEDMOWA
WSTĘP
1. OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRZETWARZANIU ENERGII I PRACY URZĄDZEŃ ENERGOELEKTRYCZNYCH
   1.1. Energia elektryczna a inne postaci energii
    1.2. Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
    1.3. Przedstawianie źródeł i odbiorników energii w obwodach elektrycznych
    1.4. Straty mocy w materiałach elektrycznych i magnetycznych przy prądzie sinusoidalnym
    1.5. Przenoszenie energii za pośrednictwem pola magnetycznego
    1.6. Transformator jednofazowy
    1.7. Elektromechaniczne przetworniki energii o polu magnetycznym
    1.8. Rodzaje pracy urządzeń energoelektrycznych
    1.9. Warunki pracy urządzeń energoelektrycznych
2. ZASILANIE ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
    2.1. Struktura i właściwości układów zasilania energią elektryczną
    2.2. Jakość energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom
    2.3. Napięcia, prądy i moce w układach trójfazowych
    2.4. Transformatory trójfazowe
    2.5. Spadki napięcia, straty mocy i rozpływy prądów w sieciach prądu stałego i przemiennego
    2.6. Zagadnienia współczynnika mocy, kompensacji mocy biernej i regulacji napięcia w sieci zasilającej prądu przemiennego
3. ZASADY DZIAŁANIA I WŁASNOŚCI UŻYTKOWE MASZYN ELEKTRYCZNYCH
    3.1. Pola magnetyczne i uzwojenia w maszynach elektrycznych
    3.2. Maszyny indukcyjne trójfazowe
    3.3. Silniki indukcyjne jednofazowe
    3.4. Maszyny synchroniczne trójfazowe
    3.5. Maszyny prądu stałego
    3.6. Silniki komutatorowe jednofazowe
4. NADPRĄDOWA, PODNAPIĘCIOWA I NADNAPIĘCIOWA OCHRONA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
    4.1. Elektryczny łuk łączeniowy
    4.2. Zwarcia w obwodach energoelektrycznych
    4.3. Parametry zwarciowe aparatów energoelektrycznych
    4.4. Zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe i zanikowe w obwodach odbiorczych niskiego napięcia
    4.5. Napięcie znamionowe i napięcie robocze, przepięcia, ochrona przepięciowa i odgromowa
5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
    5.1. Pojęcia i wielkości związane z niebezpieczeństwem  porażenia prądem elektrycznym
    5.2. Zakresy napięciowe i układy sieciowe instalacji elektrycznych
    5.3. Sposoby i środki ochrony przeciwporażeniowej w obiektach budowlanych
    5.4. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w obiektach budowlanych
    5.5. Ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach elektrycznych o napięciu wyższym od 1 kV
DODATEK
LITERATURA
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor