dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 41.00 zł

Podstawy zapisu konstrukcji

Wydawnictwo: OWPW
Prezentowany podręcznik, w klasyczny sposób przedstawia całościowy materiał dotyczący podstaw zapisu konstrukcji. Materiał został podzielony na kilka części, które dotyczą: ogólnych zasad normalizacji w dokumentacji technicznej wyrobów, zasad odwzorowań i wymiarowania obiektów, zagadnień związanych z odwzorowaniem połączeń rozłącznych i nierozłącznych napędów itd. Każda z części została szczegółowo omówiona i zilustrowana rysunkami (około 500 rysunków).
Wydanie: 2 zm., 2011
Stron: 414
ISBN: 978-83-7207-972-5
Spis treści:
Przedmowa
1. WPROWADZENIE
   1.1. Rys historyczny zapisu konstrukcji
    1.2. Zasadnicze kryteria tworzenia nazw rysunków odwzorowywanych obiektów
2. KONSTRUKCJE WYBRANYCH KRZYWYCH POWSZECHNIE WYSTĘPUJĄCYCH W BUDOWIE ELEMENTÓW I ZESPOŁÓW MASZYN
    2.1. Przypomnienie wybranych podstawowych konstrukcji geometrycznych
    2.2. Krzywe stożkowe
    2.3. Wybrane przykłady konstrukcji innych krzywych
    2.4. Ogólne uwagi dotyczące podstawowych konstrukcji geometrycznych, konstrukcji krzywych stożkowych oraz innych krzywych
    2.5. Wybrane przypadki technicznych zastosowań omówionych przykładów linii
3. ELEMENTY ZAPISU KONSTRUKCJI 
    3.1. Podstawowe elementy zapisu konstrukcji
    3.2. Znormalizowane złożone elementy zapisu konstrukcji
4. METODY ODWZOROWAŃ PRZEDMIOTÓW
    4.1. Podstawowe pojęcia dotyczące metod rzutowania
    4.2. Podział metod rzutowania
    4.3. Metody i główne zasady rzutowania aksonometrycznego
    4.4. Przykłady zapisu obiektów z wykorzystaniem metod rzutowania aksonometrycznego
    4.5. Metody i główne zasady rzutowania prostokątnego (Monge'a)
5. WIDOKI I PRZEKROJE W RZUTACH PROSTOKĄTNYCH
    5.1. Podstawowe zasady doboru i sporządzania rzutów przedmiotu
    5.2. Rzuty widoków obiektów i zasady ich zapisu
    5.3. Rzuty przekrojów
    5.4. Rzuty kładów przekrojów
    5.5. Niektóre szczególne przypadki odwzorowywania widoków i przekrojów obiektów
6. WYMIAROWANIE OBIEKTÓW
    6.1. Pojęcie, ogólne wytyczne oraz podstawowe elementy procesu wymiarowania
    6.2. Główne zasady oznaczania i rozmieszczania wymiarów
    6.3. Porządkowe ogólne zasady wymiarowania
    6.4. Porządkowe szczególne zasady wymiarowania
    6.5. Wybrane przykłady wymiarowania różnych form powierzchni obrotowych i ich fragmentów 
    6.6. Wymiarowanie najczęściej stosowanych form wielokątów i wielościanów
    6.7. Dokładne i uproszczone wymiarowanie obiektów i ich elementów
    6.8. Inne, wybrane, szczególne przypadki wymiarowania obiektów i ich elementów
7. OZNACZANIE STANU POWIERZCHNI PRZEDMIOTÓW
    7.1. Pojęcia podstawowe
    7.2. Oznaczanie chropowatości powierzchni przedmiotów
    7.3. Oznaczanie falistości powierzchni
8. OZNACZANIE TOLERANCJI I PASOWAŃ CZĘŚCI NA RYSUNKACH
    8.1. Pojęcia podstawowe
    8.2. Zasady ogólne tolerowania
    8.3. Zasady szczególne tolerowania
    8.4. Pasowania części
9. ODWZOROWYWANIE ŁĄCZNIKÓW I POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH
    9.1. Pojęcia podstawowe
    9.2. Główne zasady przedstawiania gwintów i łączników gwintowych na rysunkach
    9.3. Dokładne i uproszczone przedstawianie połączeń gwintowych
    9.4. Wymiarowanie łączników gwintowych
10. ODWZOROWYWANIE INNYCH RODZAJÓW POŁĄCZEŃ ROZŁĄCZNYCH
    10.1. Połączenia wielowypustowe i wielokarbowe
    10.2. Połączenia wpustowe i klinowe
    10.3. Połączenia kołkowe i sworzniowe
    10.4. Łączniki sprężyste
11. ODWZOROWYWANIE ELEMENTÓW I POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH
    11.1. Połączenia spawane
    11.2. Połączenia zgrzewane
    11.3. Połączenia nitowe i nitowkrętowe
    11.4. Inne rodzaje połączeń nierozłącznych
12. ODWZOROWYWANIE KÓŁ I PRZEKŁADNI ZĘBATYCH ORAZ INNYCH ELEMENTÓW NAPĘDÓW
    12.1. Pojęcia podstawowe dotyczące kół zębatych
    12.2. Koła i przekładnie zębate walcowe
    12.3. Koła i przekładnie zębate stożkowe
    12.4. Koła i przekładnie zębate ślimakowe
    12.5. Odwzorowywanie kół i przekładni łańcuchowych
    12.6. Odwzorowywanie kół zapadkowych i zapadek
    12.7. Odwzorowywanie kół pasowych
13. ODWZOROWYWANIE OSI I WAŁÓW, ŁOŻYSK I ICH USZCZELNIEŃ ORAZ ELEMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH
    13.1. Odwzorowywanie i zapis osi i wałów
    13.2. Odwzorowywanie i zapis konstrukcyjny łożysk
    13.3. Odwzorowywanie i zapis uszczelnień wałów
    13.4. Odwzorowywanie i zapis elementów zabezpieczających i ustalających
14. ODWZOROWYWANIE SPRZĘGIEŁ I HAMULCÓW 
15. UWAGI DOTYCZĄCE ZASAD TWORZENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE ZAPISU WYROBÓW, ZESPOŁÓW, PODZESPOŁÓW ORAZ RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH CZĘŚCI
    15.1. Kolejne etapy procesu tworzenia dokumentacji technicznej
16. SCHEMATYCZNE PRZEDSTAWIANIE ELEMENTÓW I POŁĄCZEŃ MECHANICZNYCH
    16.1. Schematy i ich podział
    16.2. Znaki i zespoły znaków służące do budowy schematów
    16.3. Główne zasady tworzenia schematycznego zapisu konstrukcji
Bibliografia
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www Pełna oferta w PDF
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

fax 22 234-70-60
(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor