dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Chwilowo niedostępne
Tematyka pracy naukowej:

Badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych. Ćwiczenia laboratoryjne

Wydawnictwo: OWPW
Skrypt zawiera całokształt zagadnień związanych z badaniami właściwości technologicznych odpadów komunalnych. Podano w nim informacje dotyczące wyposażenia laboratorium do badań odpadów, bhp w laboratorium, aksedytacji. Opisano metody pomiaru wskaźników nagromadzenia i właściwości fizycznych oraz wskaźników charakteryzujących właściwości paliwowe i nawozowe. Podano przykłady badań odpadów komunalnych w Warszawie. Skrypt przeznaczony jest dla studentów wykonujących ćwiczenia laboratoryjne z "Gospodarki odpadami komunalnymi" oraz specjalistów z tego zakresu.
Rok: 2004
Stron: 138
ISBN: 83-7207-490-9
Spis treści:
Przedmowa
1. WSTĘP
2. PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE LABORATORIUM DO BADANIA ODPADÓW
3. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W LABORATORIUM BADANIA ODPADÓW
4. AKREDYTACJA LABORATORIUM BADAŃ ODPADÓW
   4.1. Podstawowe definicje
    4.2. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji, kryteriów działania i oceny laboratoriów badawczych
    4.3. Akredytacja laboratorium
5. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
    5.1. Organizacja badań
    5.2. Pomiary wskaźników nagromadzenia
    5.3. Obliczanie gęstości (ciężaru objętościowego) odpadów.
6. POBIERANIE PRÓBEK ODPADÓW KOMUNALNYCH
7. OZNACZANIE PODZIAŁU FRAKCYJNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH
8. WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
    8.1. Oznaczanie składu morfologicznego
    8.2. Oznaczanie wilgotności całkowitej
    8.3. Rozdrabnianie próbki do badań laboratoryjnych
9. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI NAWOZOWYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
    9.1. Oznaczanie zawartości ogólnej substancji organicznej
    9.2. Oznaczanie zawartości węgla organicznego
    9.3. Oznaczanie zawartości azotu organicznego
    9.4. Oznaczanie zawartości fosforu metodą miareczkową
    9.5. Oznaczanie zawartości fosforu metodą spektrofotometryczną
    9.6. Oznaczanie zawartości potasu metodą miareczkową
    9.7. Oznaczanie zawartości potasu metodą fotometrii płomieniowej
10. OZNACZANIE NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW SUBSTANCJI ORGANICZNYCH
    10.1. Oznaczanie czynnych i nieczynnych substancji organicznych
    10.2. Oznaczanie białek
    10.3. Oznaczanie substancji ulegających ekstrakcji w rozpuszczalnikach organicznych
    10.4. Oznaczanie węglowodanów
11. BADANIA ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W ODPADACH KOMUNALNYCH
    11.1. Mineralizacja próbek
    11.2. Spektrofotometryczne oznaczanie metali ciężkich
    11.3. Oznaczanie metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
12. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI PALIWOWYCH ODPADÓW
    12.1. Oznaczanie zawartości składników palnych i niepalnych
    12.2. Oznaczanie zawartości składników lotnych
    12.3. Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej
    12.4. Oznaczanie zawartości składników agresywnych
    12.5. Oznaczanie zawartości węgla i wodoru (analiza elementarna)
    12.6. Obliczanie składu elementarnego (pierwiastkowego) części palnych
13. MONITORING ODPADÓW KOMUNALNYCH WARSZAWY
Literatura
Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor